"Het is mooi om te zien hoe studenten een onderzoekende houding ontwikkelen”

Enige tijd geleden verzorgde het UNO-UMCG voor het Noorderpoort college een gastles over wetenschappelijk onderzoek: hoe werkt dat en hoe kun je daar als toekomstig zorgprofessional aan bijdragen? “De kennis die in studieboeken staat is niet altijd toereikend. Door onze samenwerking met het UNO-UMCG kunnen we studenten, maar ook docenten, op de hoogte brengen van de meest recente kennis." vertelt Mea van Wonderen, docent voor de opleiding MzVz (Maatschappelijk verzorgende/Verzorgende IG) aan het Noorderpoort in Groningen.

Onderzoeksprojecten

Het mes snijdt aan meerdere kanten, volgens collega Geraldine Gort, projectleider van ZorgThuis. ZorgThuis is een vierjarig project van het Noorderpoort en verschillende partijen uit zorg en welzijn, gericht op zorginnovatie en -technologie. Het UNO-UMCG heeft zich ook aangesloten bij dit project. Gort: “Eén van de projectdoelen is om vragen uit de zorgpraktijk om te zetten in projecten voor studenten. Mbo-studenten kunnen heel goed meedenken over innovatieve oplossingen voor praktijkproblemen.” In hun tweede leerjaar voeren alle studenten van de opleidingen Maatschappelijk verzorgende/Verzorgende IG en Verpleegkunde zo’n project uit. Ze mogen zelf een keuze maken uit het aanbod van projecten. Eén van die projecten is de Mosart-studie van het UNO-UMCG, dat zich richt op de relatie tussen de geluidsomgeving en probleemgedrag bij mensen met dementie. “Dat is een totaal nieuw onderwerp voor studenten”, zegt Van Wonderen. “Ze gaan zich eerst verdiepen in wat dat nou eigenlijk inhoudt, de geluidsomgeving, en wat de invloed daarvan kan zijn op gedrag. Die kennis en bewustwording op het gebied van dit onderwerp nemen ze al mee naar hun toekomstige werk in de zorg.” Frisse ideeën Gort: “Daarnaast vragen de onderzoekers in de projectomschrijving ook of de studenten zelf interventies kunnen bedenken om de geluidsomgeving aangenamer te maken. Dat leidt ongetwijfeld tot frisse, originele ideeën. Dat bedoel ik met ‘het mes snijdt aan meerdere kanten’: zowel de studenten als de onderzoekers en uiteindelijk de zorgpraktijk kunnen profijt hebben van deze aanpak.”

Onderzoekende houding

“Het is mooi om te zien hoe studenten in de loop van zo’n project een onderzoekende houding ontwikkelen en hele andere vaardigheden gaan gebruiken dan in de verzorging. Betrouwbare informatie opzoeken op internet bijvoorbeeld, of interviewen”, zegt Van Wonderen. Ze ziet ook op andere vlakken nog mogelijkheden voor samenwerking met het UNO-UMCG. “Het kennisthema Medicatieveiligheid biedt voor ons onderwijs bijvoorbeeld goede aanknopingspunten. En we dagdromen al wel eens over het aanbieden van nascholing aan oud-studenten van het Noorderpoort, in samenwerking met het UNO-UMCG. Hoe geweldig zou het zijn als oud-studenten bij ons terugkomen voor de meest actuele kennis? Zover is het nog lang niet hoor, maar ik zou het wel fantastisch vinden.”