Handvatten voor afbouwen van preventieve cardiovasculaire medicatie

Specialisten ouderengeneeskunde hebben behoefte aan handvatten bij het afbouwen van preventieve cardiovasculaire medicatie. Dat bleek eind maart tijdens een bijeenkomst van de themagroep Medicatieveiligheid.

Op voorschrift van de cardioloog gebruiken veel ouderen soms al decennialang preventieve cardiovasculaire medicatie. Maar als ze kwetsbaarder worden wegen de voordelen van het gebruik vaak niet meer op tegen risico’s op bijwerkingen, zoals valgevaar. Wanneer is het zinvol en veilig om te stoppen met het voorschrijven van dit type medicatie? Welk wetenschappelijk bewijs is er van de voor- of nadelen van het minderen of stoppen met deze medicatie? Hoe kunnen we bijwerkingen herkennen en hoe onderscheiden we preventieve en symptomatische indicaties?

Wetenschappelijk bewijs
Deze vragen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst, die werd bijgewoond door zeven artsen, een apotheker, een onderzoeker en een implementatieadviseur van het UNO-UMCG. Doel van de bijeenkomst was om praktijkervaringen en knelpunten bespreekbaar te maken. De aanwezigen gaven aan dat er vooral behoefte is aan gezamenlijk beleid, op basis van heldere richtlijnen voor het minderen of stoppen met preventieve cardiovasculaire medicatie. Minstens zo belangrijk is een goede uitwisseling van kennis met de ‘voorschrijvers’; de artsen die het medicijn vaak jaren geleden hebben voorgeschreven.

Handvatten
De themagroep Medicatieveiligheid wil handvatten ontwikkelen voor het stoppen of verminderen van overbodige medicatie, ook wel deprescribing genoemd. Plan is om hier de komende tijd input voor te vergaren, onder meer door onderzoek te doen naar het huidige gebruik van preventieve cardiovasculaire medicatie bij kwetsbare ouderen in verpleeghuizen: wanneer wordt er gestopt of geminderd, in welke context en hoe gebeurt dat, radicaal of juist geleidelijk? Ook wil de themagroep een screeningslijst testen die bijwerkingen van preventieve cardiovasculaire medicatie in kaart brengt. Hiervoor worden nog artsen en verpleegkundig specialisten gezocht die de screeningslijst bij een aantal patiënten willen testen.

Multidisciplinaire refereerbijeenkomst
Tot slot staat er voor dit najaar een multidisciplinaire refereerbijeenkomst op de planning voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen met aandachtsgebied ouderen. Preventieve cardiovasculaire medicatie wordt tijdens die bijeenkomst belicht vanuit perspectieven van verschillende disciplines, waaronder ook die van cardiologen en internisten ouderengeneeskunde.

 

Lees meer over de activiteiten van de themagroep Medicatieveiligheid >