HAGRO Sapere Aude nieuwe AHON registratiepraktijk

Josina Thibaudier, praktijkmanager vertelt graag wat voor de HAGRO belangrijk was om AHON registratiepraktijk te worden.

De HAGRO Sapere Aude is gevestigd in Friesland en heeft zich onlangs aangesloten bij de AHON-database; in augustus is de laatste huisartsenpraktijk van deze HAGRO toegevoegd.

Josina vertelt enthousiast: “Sapere Aude betekent ‘durf te weten’ en dat past bij deze HAGRO die bestaat uit de huisartsenpraktijken H.B. Bergwerff uit Winsum, De Tsjasker uit Witmarsum, J.W. Meerdink uit Wommers, J.T. Hoepman uit Easterein en Gezondheidscentrum Makkum uit Makkum. Het motto sluit aan bij de onderlinge samenwerking waarbij uitwisseling en afstemming belangrijk is. Daarnaast zet de HAGRO continue in op vernieuwing en doorontwikkeling”.

“Als praktijkmanager ben ik verantwoordelijk voor het ontzorgen van de huisartsen en het stimuleren van de samenwerking. Elke huisartsenpraktijk heeft een eigen visie. Echter, door als praktijkmanager zichtbaar te zijn, is het voor mij mogelijk zaken te signaleren, aan te dragen en onderling meer te verbinden en van elkaar te leren. Hier hebben we de afgelopen vier jaar aan gewerkt en dit heeft onder andere geresulteerd in meer efficiency, meer overeenkomstige processen, een gezamenlijk scholingsbeleid en de implementatie van de nieuwe Europese privacywetgeving. Waarbij uiteraard continue ruimte is voor eigen invulling vanuit de betreffende huisartsenpraktijk”, aldus Josina.

AHON-database is aanvulling op eigen benchmark
“Het enthousiasme van één van de huisartsen over het uitbreiden van wetenschappelijk onderzoek in de huisartsartsenpraktijk is overgeslagen op de andere praktijken binnen de HAGRO met als resultaat dat eind augustus alle huisartsenpraktijken van de HAGRO waren aangesloten bij de AHON-database”, vertelt Josina.

“Als HAGRO hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg. Om deze te blijven verbeteren maakten we al gebruik van onze eigen benchmark. Door ons aan te sluiten bij de AHON-database is er een win-win situatie ontstaan. Enerzijds leveren wij informatie zodat het beeld van de patiëntpopulatie van de huisartsenpraktijken wordt verrijkt. Anderzijds hebben we onze eigen benchmark kunnen uitbreiden. Dit jaar hebben we met behulp van de AHON-database informatie verkregen over ziektebeelden en medicatie. We beschikken nu over meer informatie op detailniveau en kunnen dit vergelijken met huisartsenpraktijken in Noord-Nederland. Dat heeft zeker toevoegde waarde voor ons en onze patiënten”.

Goede afspraken en begeleiding vanuit de AHON-database

“Het aansluiten bij de AHON-database is naar volle tevredenheid verlopen. De tijdsinvestering per huisartsenpraktijk is te overzien en vooraf hebben we goede afspraken gemaakt. De begeleiding was goed en indien nodig kon men op afstand via Teamviewer meekijken en helpen. Verder is de tijdsinvestering voor het aanleveren van de data per kwartaal minimaal. Het aanleveren is eenvoudig en de AHON-database helpt hierbij door een reminder te sturen als het weer tijd is voor het aanleveren van nieuwe patiëntgegevens”.

Meer aansluitingen bij de AHON-database draagt bij aan het verbeteren van de patiëntenzorg

“Zoals al genoemd vinden wij het erg belangrijk onze patiëntenzorg te blijven verbeteren. De ontwikkelingen binnen de huisartsenpraktijken volgen elkaar snel op.  Ook in verband met de veranderende rol waarbij taken van ziekenhuizen verschuiven naar de huisartsenpraktijk, is het fijn over meer data te beschikken. Het is belangrijk in te kunnen (blijven) spelen op deze ontwikkelingen.

Ik raad andere huisartsenpraktijken zeker aan zich aan te sluiten bij de AHON-database. Op deze wijze krijgen we een nog beter beeld van de praktijkpopulatie en is de informatie representatiever. Door aansluiting help je andere huisartsenprakijken te beschikken over meer spiegelinformatie en kunnen we samen de patiëntenzorg blijven verbeteren.