GOLD D Update

In 2015 is er een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat patiënten met COPD GOLD D gemiddeld genomen weinig inhalatiemedicatie gebruiken. Het bleek zelfs dat 50% helemaal geen inhalatiemedicatie gebruikt. De COPD GOLD D patiënten worden voor het merendeel door de huisarts behandeld, maar hier is eigenlijk nog maar weinig data over beschikbaar. Vermoedelijk leidt een adequate behandeling in de ketenzorg, zoals de Certe AC dienst, tot een betere gezondheidsstatus van de patiënten en hebben ze minder exacerbaties per jaar.

 

Om hier achter te komen is in samenwerking met Certe de GOLD D studie gestart. Voor het onderzoek zijn 56 participanten geïncludeerd. Alle participanten zijn gediagnosticeerd met COPD GOLD D. Tijdens het onderzoek zijn de participanten voor één jaar lang gevolgd. Na 6 en 12 maanden vond er een follow-up plaats bij Certe en na 3 en 9 maanden vond er een telefonisch interview plaats.  

 

Daarnaast zijn de gegevens van de participanten ook nog met bestaande data van GOLD A, B en C patiënten vergeleken om te kijken of er verschillen in kenmerken tussen de verschillende groepen COPD patiënten zit.

 

De GOLD D studie is maart 2015 van start gegaan. Nu anno 2019 begint het onderzoek op zijn einde te lopen. De laatste gegevens zijn verzameld en de dataset compleet gemaakt waardoor er begonnen kan worden met het analyseren van de data. Als alles voorspoedig verloopt, dan wordt het artikel in de 2de helft van 2019 verwacht.