Goede inhalatie van luchtwegmedicatie: tijd voor beter onderwijs

Op 15 en 16 maart vond er in het UMCG het eerste internationale inhalatie educatie congres plaats. Op dit congres waar zo’n 150 deelnemers vanuit binenen en buitenland aanwezig waren werd aandacht besteed aan inhalatie therapie, en met name hoe we dit beter aan kunnen leren. Het was ook het congres waar de resultaten van drie jaar onderzoek werden gepresenteerd dat is verricht door de “Inhalation Research Workgroup”.

Maar is er een probleem?

Ja: ongeveer 10% van de Nederlanders gebruik een pufje. Helaas blijkt maar 30 % hiervan het pufje op de juiste manier te gebruiken – als ze het pufje al nemen zoals voorgesteld door de arts. Want ook maar 30 % van de mensen neemt het pufje op de tijden die er voor staan.

En dit heeft gevolgen: Bijvoorbeeld bij astma, daar blijkt dat mensen die hun pufje niet op de juiste manier gebruiken vaker astma aanvallen hebben, meer klachten hebben van hun astma en meer zorgkosten maken dan mensen die het pufje goed nemen.

Er is in de loop der jaren steeds aandacht geweest voor het onvoldoende goed nemen van pufjes, verkeerde inhalatie techniek. Er zijn steeds eenvoudiger te gebruiken pufjes gekomen en er zijn goede onderwijsprogramma’s voor mensen in de zorg. Helaas is de kwaliteit van de inhalaties de afgelopen 40 jaar bijna niet verbeterd.

Tijd dus voor verandering

In 2014 heeft Professor Thys van de Molen de Inhalatie Research Workgroup opgericht in Groningen. Blijkbaar doen we namelijk iets verkeerd in het aanleren van de pufjes. Terug naar de basis. Hoe leren mensen bijvoorbeeld veters strikken? Co-assistenten infusen prikken? Deze kennis over hoe mensen iets aanleren wilden we gebruiken voor een betere inhalatie techniek.

Uit de meer dan 60 leer theorieën hebben we de meest toepasbare op inhalatie techniek gebruikt om een nieuwe manier van aanleren te ontwikkelen.

Daarnaast zijn er in Nederland, Griekenland en Spanje meer dan 100 astma en COPD patiënten en hulpverleners geïnterviewd naar hun ervaringen en ideeën voor de ideale inhalatietechniek instructie. Zowel que inhoud als organisatie.

Met al deze gegevens hebben de onderzoekers onder leiding van Esther Metting een nieuwe onderwijsmethode samengesteld.

Aandacht in media!

Tijdens het congres hebben (inter)nationale experts inzicht gegeven op hun visie op inhalatietechniek, en hebben zij samen met zorgverleners uit Nederland en het buitenland gediscussieerd over de nieuwe methode. Dit is niet onopgemerkt gebleven, veel lokale media (zie links) en landelijke media (NRC interview volgt) hebben aandacht besteed aan het probleem en het congres.

Nu start de periode om alle suggesties mee te wegen voor de nieuwe methode en een onderzoek op te starten naar de effectiviteit van het inzetten van deze methode.

 Videos:

Video1

Video2

Links:

http://www.irwstudy.com

http://www.dvhn.nl/groningen/Pufjesdeskundige-Miljoen-Nederlanders-moet-...

RTV Noord:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/191608/Pufjes-worden-massaal-verkeerd-gebruikt