Gesprekken over vroegtijdige zorgplanning tussen patiënten met ongeneeslijke kanker en hun arts

Uit eerder onderzoek blijkt dat het vroegtijdig voeren van gesprekken over zorg rond het levenseinde leidt tot verbeterde kwaliteit van leven en passende zorg. Er is echter weinig bekend over hoe deze gesprekken tussen arts en patiënt gevoerd worden en hoe dit beter zou kunnen. Het doel van dit onderzoek was om de inhoud van deze gesprekken te beschrijven en mogelijkheden tot verbetering te identificeren. 

 

Alle artsen die deze gesprekken over het levenseinde voerden waren getraind in het gebruik van de gesprekstool “Serious Illness Conversation Guide”. In totaal werden 25 gesprekken tussen arts en patiënt geanalyseerd. Twee onafhankelijke onderzoekers analyseerde de data middels thematische analyse.

 

Een vijftal thema’s werden geïdentificeerd: (1) de warme dialoog tussen arts en patiënt; (2) het openstaan van patiënten voor het bespreken van moeilijke en emotionele onderwerpen; (3) voorkeuren van patiënten omtrent het gebruik van mogelijk levensverlengende behandelingen; (4) omgang van artsen met emotionele of mogelijk dubbelzinnige uitingen van hun patiënten; en (5) onduidelijkheid omtrent het bespreken van de prognose.

 

De onderzoekers concluderen dat patiënten met ongeneeslijke kanker er voor openstaan gesprekken over het levenseinde vroegtijdig met hun arts te voeren. Het blijft echter lastig, ondanks de inzet van een gesprekstool en  gesprekstraining, om duidelijk een prognose te formuleren en in te gaan op emotionele uitingen van patiënten. Deze vaardigheden zouden onderdeel moeten zijn van training voor artsen omtrent vroegtijdige zorgplanning.

 

Van de afdeling Huisartsgeneeskunde waren O.P. Geerse,  A.J. Berendsen en T.J.N. Hiltermann betrokken bij dit onderzoek. Zij werkten samen met een onderzoeksgroep uit Boston bestaande uit D.J. Lamas, J.J. Sanders, J. Paladino, J. Kavangh, N.J. Henrich. E.K. Fromme, R.E. Bernacki en S.D. Block. Dit onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Palliative Medicine (A Qualitative Study of Serious Illness Conversations in Patients with Advanced Cancer).