Gaan ouderen minder bewegen na hun verhuizing naar het verpleeghuis?

Gaan thuiswonende ouderen minder bewegen als ze verhuizen naar het verpleeghuis? En welke invloed heeft dat op hun functioneren? De themagroep Pijn, Functioneren en Welbevinden start in het najaar met een onderzoek om dit in kaart te brengen.

“De tuin hoeft niet meer onderhouden te worden, het stofzuigen hoeven ze niet meer zelf te doen en de koffie staat altijd klaar. Gaan verpleeghuisbewoners daardoor minder bewegen of bewegen ze in het verpleeghuis op een andere manier dan thuis? Met een beweegmeter om de pols, net als een horloge, in combinatie met een dagboek, willen we dat graag gaan vaststellen”, vertelt postdoc-onderzoeker Leentje van Alphen van de themagroep Pijn, Functioneren en Welbevinden.

Drie overgangsmomenten

Afgelopen jaar heeft de themagroep het idee voor dit onderzoek uitgewerkt in een onderzoeksvoorstel. Doel van het onderzoek is om vermindering van het functioneren na de verhuizing naar het verpleeghuis zoveel mogelijk te voorkomen. Het onderzoek gaat zich op drie overgangsmomenten richten: de verhuizing van thuis naar de PG-afdeling van het verpleeghuis, de verhuizing van tijdelijke opname op de geriatrische revalidatie-afdeling naar het verpleeghuis en de verhuizing van thuis naar de somatische afdeling van het verpleeghuis.

Pilot

Van Alphen: “Met de beweegmeter willen we graag de beweging van ouderen meten vanaf enkele weken voor de verhuizing tot en met enkele weken erna. Daarnaast gaan we door dagboekjes bij te houden inzoomen op verschillen in lopen, zitten en liggen, bewegen binnen of buiten en bewegen op de plaats. Dat laatste wordt ook wel bewegingsonrust genoemd. Verder koppelen we de gegevens onder andere aan motorisch functioneren en pijnklachten.” In een latere fase willen de onderzoekers ook bekijken welke omgevingsfactoren van invloed zijn op bewegen en functioneren, zoals informatie over leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het sociale netwerk, de cultuur, de omvang van de woonruimte, de aanwezigheid van een tuin. “Ook de geplande activiteiten, interventies en therapieën willen we dan meenemen in de analyse, en de betrokkenheid van de ouderen bij algemene dagelijkse handelingen, zoals huishoudelijk werk en persoonlijke verzorging”, vertelt van Alphen. Dit najaar start het onderzoek met een pilot.