Ethiek in tijden van corona

Voor de essaybundel 'Ethiek in tijden van corona' werkten ethiekonderzoekers Nina Hovenga en Elleke Landeweer van het UNO-UMCG als gastauteur mee aan het essay 'COVID-19 in verpleeghuizen: juridische en morele bespiegelingen over de restrictieve maatregelen'.

In de hectische tijd waarin het coronavirus tijdens de eerste golf huishield in verpleeghuizen zijn keuzes gemaakt in de zorg waarop alle betrokkenen inmiddels kritisch terugkijken. Een fragment uit het essay:

"Bescherming van de bewoners van verpleeghuizen tegen COVID-19 is uiteraard zeer belangrijk. Maar de getroffen maatregelen dienen meer dan tijdens de eerste golf proportioneel te zijn, per persoon te worden afgewogen en minder ver te gaan. Daarbij spelen omstandigheden mee als de ruimte en de voorzieningen in het gebouw, de personeelsbezetting en de vraag of een instelling of afdeling besmettingsvrij is. Als uitgangspunt zou moeten gelden dat familiebezoek zo vaak en normaal mogelijk moet zijn, dus bijvoorbeeld niet met een glazen wand ertussen.(39) Dat betekent ook dat mensen naar buiten moeten kunnen en dat een instelling moet differentiëren tussen bewoners die wilsbekwaam of wilsonbekwaam ter zake zijn. Tot slot moet een instelling toepassing van individuele dwang op grond van Wzd-criteria overwegen en in het zorgplan van een bewoner motiveren."

 

Download het essay van gastauteurs Frederiks, Naber, Hovenga en Landeweer >

Download de volledige essaybundel ‘Ethiek in tijden van corona’ >