Ervaren respect en autonomie in de geboortezorg

Ervaren respect en autonomie in de geboortezorg: dit is nu te meten door het gebruik van twee gevalideerde meetinstrumenten!

Feijen-de Jong, E.I., Van der Pijl, M., Vedam, S., Jansen D.E.M.C., Peters, L.L.

Onderzoekers van verloskunde wetenschappen Noord-Nederland hebben twee meetinstrumenten, die ontwikkeld zijn in Canada, gevalideerd voor de Nederlandse geboortezorg. Met de Mothers on Respect Index (MORi, 15 vragen) is het mogelijk om de ervaringen van zwangere vrouwen ten aanzien van een respectvolle benadering door zorgverleners in de geboortezorg te evalueren. De Mothers Autonomy in Decision Making scale (MADM, 7 vragen) meet de ervaren autonomie tijdens het maken van beslissingen rondom de zwangerschap.

De Canadese vragenlijsten werden volgens een door de WHO vastgestelde procedure vertaald. Ook werden er een paar kleine aanpassingen verricht omdat het zorgsysteem in Nederland vergeleken met het Canadese zorg systeem verschilt. Vervolgens werden de meetinstrumenten voorgelegd aan Nederlandse zwangere vrouwen. In totaal vulden 628 vrouwen de vragenlijsten in.

Na onze analyse bleek dat beide meetinstrumenten goed toepasbaar zijn in de Nederlandse context. De vragenlijsten bleken bruikbaar, betrouwbaar en valide. Een grote meerderheid van de zwangere vrouwen (83%) ervaart veel respect van zorgverleners en 62% van de vrouwen ervaart een hoge autonomie ten aanzien van het maken van beslissingen in de zwangerschap.

Beide vragenlijsten kunnen worden gebruikt om vanuit de ervaringen van vrouwen de kwaliteit van zorg te evalueren en op basis daarvan te verbeteren. Binnenkort zal ook de evaluatie van de vragenlijst plaatsvinden vanuit het perspectief van vrouwen rondom de geboorte van hun kind.

https://www.womenandbirth.org/article/S1871-5192(19)30394-4/fulltext