Eerste ervaringen beweegprogramma SoDA; POH-ers aan het woord

In januari 2021 zijn we officieel van start gegaan met de SoDA studie (Stimulatie van Dagelijkse Activiteiten). In dit project implementeren we een beweegprogramma in de huisartsenpraktijk voor mensen die in het verleden behandeld zijn voor kanker.

We hopen zo te bereiken dat mensen meer bewegen en dat zij als gevolg daarvan minder klachten van vermoeidheid, somberheid of angst ervaren. In het programma coacht de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) de patiënt om meer te bewegen in een zestal afspraken. De patiënt draagt daarbij een activiteitenhorloge (Fitbit) voor motivatie, doelstelling en feedback.

Ervaringen tot dusver
Op dit moment nemen 10 huisartsenpraktijken deel aan de studie. De eerste ervaringen zijn heel positief. Carin Kwakkel, POH Academische Huisartsenpraktijk Groningen: ‘’De Fitbit motiveert mensen enorm om meer te bewegen in hun dagelijkse activiteiten. Sommige patiënten zijn zelfs zo enthousiast dat ze na het onderzoek een Fitbit hebben aangeschaft.’’ Ook Tiny Post, POH bij Huisartsenpraktijk Olthof onderschrijft dit: ‘’Patiënten worden door de Fitbit echt gestimuleerd om een aantal extra stappen te zetten. Ze willen met dit programma hun conditie verbeteren, energieker worden of afvallen.’’ Carin vult aan: ‘’Ik zie daarnaast vaak dat patiënten meer gaan bewegen, maar bijvoorbeeld ook in hun voeding dingen aanpassen. Mensen worden zich meer bewust van hun totale leefstijl’’.

Wilt u ook graag deelnemen?
Heeft u ook behoefte aan een geprotocolleerde leefstijlinterventie, en wilt u een getrainde POH die deze zorg kan leveren? Meld u dan nog aan voor deelname via soda@umcg.nl of 050-361 70 88. We vertellen u er graag meer over!