Delier herkennen bij thuiswonende ouderen

Het UNO-UMCG heeft een onderzoeksplan ingediend voor implementatie van de Delirium Caregiver Questionnaire (DCQ) in de wijkzorg. De DCQ is een vragenlijst, waarmee wijkverpleegkundigen eenvoudig en binnen enkele minuten kunnen beoordelen of er mogelijk sprake is van een delier. Marieke Schokker, postdoc onderzoeker UNO-UMCG begeleidt het onderzoeksplan, dat vanuit de themagroep Samenwerken in de Eerste Lijn is ingediend. Zij legt uit waarom implementatie van DCQ de zorg aan kwetsbare ouderen kan verbeteren.  

Waarom is een snelle herkenning zo belangrijk? 

Een delier bij kwetsbare thuiswonende ouderen, met name bij ouderen die ook dementie hebben, wordt nog vaak niet snel herkend"Een delier heeft vaak een of meerdere lichamelijke oorzaken die meestal goed behandelbaar zijn. Een snelle herkenning bevordert een snelle behandeling. Gevolgen van een delier kunnen hiermee mogelijk beperkt of zelfs voorkomen worden", zegt Schokker. 

Een delier komt vaak voor, maar wordt toch vaak niet herkend? Hoe kan dat? 

"Omdat de symptomen van een delier sterk overeenkomen met de symptomen van een depressie en dementie, wordt een delier niet vaak snel herkendOok kan de intensiteit van de symptomen van een delier per moment en per persoon verschillen, waardoor een delier minder snel opgemerkt wordt." 

Signaalfunctie voor wijkverpleegkundigen 

Wijkverpleegkundigen kennen de patiënt en herkennen de typerende verandering in gedrag. "Door wijkverpleegkundigen bewuster te maken van de symptomen, zoals plotselinge achterdocht, hallucinaties en desoriëntatie, herkennen zij een delier hopelijk ook eerder. En kunnen zij eerder de hulp van een huisarts inroepen. En naasten en mantelzorgers voorlichten en informeren."  

Wie beantwoordt de vragen van de vragenlijst eigenlijk? 

"De wijkverpleegkundige vult de lijst met hulp van naasten of mantelzorger in. In bepaalde gevallen kan de wijkverpleegkundige de lijst ook zelfstandig invullen". 

Bestaan er nog geen goede vragenlijsten? 

"Bestaande vragenlijsten nemen vaak te veel tijd in beslag of worden door wijkverpleegkundigen als te ingewikkeld ervaren. DCQ vragenlijst is eenvoudig opgesteld en het invullen ervan kost de wijkverpleegkundige slechts enkele minuten tijd." 

Vervolg 

Het onderzoeksplan implementatie DCQ wacht op goedkeuring van ZonMwHet plan is om de uitvoering van de implementatie samen met een aantal participerende zorginstellingen verder in detail uit te werken. Mocht je interesse hebben in het onderzoeksplan, kun je contact opnemen met Marieke Schokker m.c.schokker@umcg.nl