Contextinformatie uit de eerste lijn belangrijk bij behandelbesluiten rondom kanker

In het project ‘Samen Beslissen bij Ouderen met Kanker’ willen we het besluitvormingsproces bij ouderen met kanker verbeteren. Daarvoor verzamelen we alle relevante informatie over de patiënt om die beschikbaar te stellen voor de betrokken zorgverleners. Onlangs hebben we onder 145 zorgverleners een vragenlijst afgenomen om te bepalen welke informatie uit de eerste lijn van toegevoegde waarde is bij behandelbesluiten. De resultaten daarvan lees je in onze factsheet(hier dan een link van maken).

Het project is een samenwerking van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en de afdeling Chirurgie.

PDF-pictogramfactsheet_contextinformatie_eerste_lijn_28062022.pdf