Coevordenstudie van start

Veel vrouwen en mannen hebben klachten van hun bekkenbodem, zoals problemen met plassen en poepen, ongewild verlies van urine en ontlasting, pijnklachten, klachten op seksueel gebied en bij vrouwen verzakkingsklachten. Deze klachten kunnen het dagelijks leven flink belemmeren. Veel van deze klachten komen vaak samen voor. Uit onderzoek van Wu en collega’s1 bleek dat 1 op de 4 vrouwen in de Verenigde Staten (≥20 jaar) last had van één of meer van de volgende klachten: urine-incontinentie, fecale-incontinentie en/of een verzakking. De zorg rondom bekkenbodemklachten blijft echter vaak gericht op één enkele klacht. Daarnaast wordt het meeste onderzoek naar bekkenbodemklachten gedaan bij vrouwen. Over de bekkenbodemklachten bij mannen weten we dus niet zoveel.

In het voorjaar van 2019 gaat de Coevordenstudie van start, een prospectief cohortonderzoek. Het onderzoek wordt samen met de huisartsen uit Coevorden uitgevoerd. Alle inwoners van Coevorden van 16 jaar en ouder ontvangen een uitnodiging. De studie onderzoekt de prevalentie en incidentie van bekkenbodemklachten bij mannen en vrouwen in de algemene populatie, waarbij de nadruk zal liggen op het ontdekken van clusters van klachten.

De studie start met een uitgebreide vragenlijst. Daarnaast worden twee kleinere deelstudies uitgevoerd, namelijk een lichamelijk onderzoek onder 200 mannen en 200 vrouwen, en een interview bij 25 mensen met klachten. Het doel van het lichamelijk onderzoek is om te ontdekken hoe de functie van de bekkenbodemspieren verschilt tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen mensen mét en mensen zónder klachten. In het interview proberen we erachter te komen waarom sommige mensen wel en anderen geen hulp zoeken voor hun bekkenbodemproblemen.

 

Literatuur: 1) Wu, JM et al. Prevalence and trends of symptomatic pelvic floor disorders in U.S. women. Obstet Gynecol. 2014 Jan;123(1):141-8.