Brief Hugo De Jonge aan Tweede Kamer onderstreept belang UNO-UMCG

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) onderstreepin een brief aan de Tweede Kamer het belang van academische netwerken ouderenzorg en daarmee het belang van het UNO-UMCG. 

In zijn brief beschrijft De Jonge de aanleiding tot het ontstaan van deze netwerken, de stand van zaken op het gebied van diverse onderzoeksprogramma's en benoemt hij de diverse partijen, die betrokken zijn bij kennisontwikkeling en kennisdeling. Ook licht hij de rol van Vilans toe. 

De Jonge schrijft dat kennisnetwerken in de langdurige ouderenzorg (en ook in de  gehandicaptenzorg) de kennisontwikkeling die voortkomt uit onderzoeksprogramma's versterktnetwerken dragen bij aan een bredere verspreiding en implementatie van kennis in de zorgpraktijk. Zo versterken ze uiteindelijk het professioneel handelen in de langdurige ouderenzorg. Als voorbeeld hiervan noemt hij de waardevolle bijdrage die ouderennetwerken leveren bij dataverzameling tijdens de coronacrisis.  

De brief van De Jonge aan de Tweede kamer maakt duidelijk dat de huidige ontwikkelingen binnen het UNO-UMCG en onze toekomstplannen goed aansluiten bij het landelijk beleid van VWS.