Besluit nemen over behandeling voor kanker? Praat ook met je huisarts!

In de OPTion-studie ontdekte Mariken Stegmann dat een gesprek met patiënten over hun doelen hen helpt bij het maken van een keuze.

 

Zij vergeleek twee groepen patiënten die allemaal niet te genezen kanker hadden en die een besluit moesten nemen over hun behandeling. De ene groep ontving gebruikelijke zorg en de andere groep had een extra gesprek met de huisarts voorafgaand aan de beslissing. De huisarts en de patiënt gebruikten tijdens dit gesprek de Outcome Prioritization Tool (OPT, www.OPTool.nl). Met dit instrument bespraken ze welke doelen een patiënt belangrijk vond (figuur).

 

Zelfvertrouwen

“Eigenlijk waren we vooral benieuwd naar het effect van het OPT-gesprek op het vertrouwen van patiënten in hun vermogen om mee te beslissen”, vertelt Mariken. Dat vertrouwen bleek in beide groepen erg hoog te zijn. Het OPT-gesprek had daar weinig invloed op. Mariken: “Niet wat we hadden gehoopt met ons onderzoek. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel positief dat zo veel  patiënten echt het gevoel hebben dat ze mee kunnen beslissen!” Daarnaast zagen de onderzoekers dat de patiënten die een OPT-gesprek met hun huisarts hadden gehad, minder angstig waren.

 

Positieve ervaringen

Mariken vertelt ook dat de ervaringen positief waren. Een derde van de huisartsen kreeg nieuwe inzichten door het gesprek. En de helft van de patiënten gaf aan dat het gesprek geholpen had bij het nemen van de beslissing. “Het is vaak een lastige tijd voor patiënten en het gaat om moeilijke keuzes. Ik vind het heel goed nieuws dat een OPT-gesprek met de huisarts dan kan helpen.”

 

Bekijk de factsheet over OPTion op https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/system/files/factsheet_option_08012020_0.pdf

 

Stegmann ME, Brandenbarg D, Reyners AK, van Geffen WH, Hiltermann TJN, Berendsen AJ. Prioritisation of treatment goals among older patients with non-curable cancer: the OPTion randomised controlled trial in Dutch primary care. Br J Gen Pract. 2020 Jun 1:bjgp20X710405. doi: 10.3399/bjgp20X710405.