Belangrijke informatie voor gebruikers van de PAIC15: Al bij pijnscore 3 alert zijn op pijn

Uit onderzoek van collega-netwerk UNC-ZH blijkt dat al bij een PAIC15-pijnscore van 3
sprake kan zijn van pijn. Komt er uit je pijnobservatie met de PAIC15 dus een pijnscore van
3 of meer? Dan is het belangrijk om de bewoner met dementie zelf nader te onderzoeken
op mogelijke pijn of een arts in te schakelen.

Vragen?
Neem contact op met implementatieadviseur Henriëtte van der Kloet van het UNO-UMCG, via h.van.der.kloet@umcg.nl of 06 - 25 6498 88.

Flyer/poster over de aanpassing in de pijnscore (om uit te printen en op te hangen)

Bekijk hier de toolbox Pijn bij dementie