Artikel over delieronderzoek UNO-UMCG in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

In het tijdschrift voor Ouderengeneeskunde van Verenso verscheen deze week een artikel over ons onderzoek naar het herkennen van een delier

Een delier is een ernstige neuropsychiatrische stoornis die grote gevolgen kan hebben voor kwetsbare ouderen. De stoornis kan makkelijk gemist worden. Dit komt bijvoorbeeld doordat concentratieverlies, slaapstoornissen en affectlabiliteit ook voorkomen bij depressie. Ook kan een delier bij dementie lastig te onderscheiden zijn van probleemgedrag door dementie. Specialisten ouderengeneeskunde hebben de diagnostiek van delier bij dementie geprioriteerd op de richtlijnagenda van Verenso.

Diagnose stellen
Delier is een psychiatrische diagnose, die primair een psychiatrisch onderzoek vereist. Vanwege de somatische oorzaak van het psychiatrisch syndroom is het daarnaast nodig om (recente) veranderingen in medicatie te evalueren, lichamelijk onderzoek te verrichten, en bloed- en urine-onderzoek aan te vragen.

Onderzoek met de praktijk
In het UNO-UMCG verrichten wij onderzoek over delier met en voor de praktijk. Het gaat om delier bij ouderen met cognitieve stoornissen die thuis of in een verpleeghuis wonen.


Lees het hele artikel in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (editie november 2022)>