Advies: kijk breder dan koorts en hoesten

Onderzoek van het UNO-UMCG onder 88 verpleeghuisbewoners met corona laat zien dat er een grote variatie is aan symptomen. Als er alleen getest wordt bij koorts en luchtwegklachten, dan wordt naar schatting bijna 30% van de bewoners met corona over het hoofd gezien. Het advies is dan ook om breed te kijken: ook bijvoorbeeld diarree, misselijkheid en braken kunnen duiden op corona. Vanwege de variatie aan symptomen heeft een aantal zorgorganisaties besloten om nieuwe bewoners meteen bij binnenkomst te testen op corona.

PDF-pictogramTabel gerapporteerde symptomen 

PDF-pictogramVerschijnselen in één overzicht

Het onderzoek is gestart tijdens de eerste golf, naar een idee van TriviumMeulenbeltZorg. Daar brachten zorgmedewerkers de gezondheidstoestand en mogelijke symptomen van corona bij bewoners in kaart. Door op grotere schaal binnen het UNO-UMCG gegevens te gaan verzamelen en analyseren is meer inzicht ontstaan in symptomen en het beloop van corona bij verpleeghuisbewoners.

Resultaten Aan het uitgebreide dossieronderzoek deden, naast TMZ, zorgmedewerkers van Noorderbreedte, Noorderboog en Meriant mee. De volledige resultaten worden binnenkort gedeeld binnen het netwerk. Daarnaast hopen we de uitkomsten van het onderzoek te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.