Aandacht voor app voor effectieve behandeling van ongewild urineverlies in Huisarts en Wetenschap

Huisarts en Wetenschap besteedt in hun magazine en podcast aandacht aan de app die onderzoekers van onze afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde UMCG hebben ontwikkeld voor de behandeling van ongewild urineverlies. Uit onderzoek blijkt dat de app een effectieve behandeling is voor een probleem waarmee veel vrouwen in Nederland kampen. De app is gratis beschikbaar.  
In de podcast interviewt huisarts Tessa Dijksman, promovendi en huisartsen in opleiding Anne Loohuis en Nienke Wessels. Zij ontwikkelden mede de URinControl app voor alle vrouwen met urine incontinentie en onderzochten haar effectiviteit.


Over URin Control

​​​​​​​Urine-incontinentie komt voor bij 1 op de 3 vrouwen, van wie een groot deel moeite heeft om hulp te vragen. Uit het onderzoek is gebleken dat de behandeling van urine-incontinentie bij vrouwen met een app net zo goed werkt als de standaardzorg van de huisarts. Huisartsen hebben met deze app een nieuwe, bewezen werkzame behandeloptie in handen. De app biedt nog andere voordelen. Zo verlaagt het drempels tot de zorg, verbetert het therapietrouw en verlaagt het kosten.

Huisartsen kunnen via URinControl@umcg.nl 'verwijsbriefjes' aanvragen. Op het verwijsbriefje staat informatie over de app en kan aan patiënten worden meegegeven.