Nieuws

Inschrijven voor UNO-UMCG NIeuwsbrief

Met het onderzoek “Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis” hoopt Zeljka Kresojevic, GZ-psycholoog bij Lentis in opleiding tot klinisch neuropsycholoog, meer inzicht te krijgen in hoe...

Nu online op de website van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TVGG): het artikel over het onderzoek Alcohol in het verpleeghuis.

In het afgelopen anderhalf jaar zijn voor het onderzoek Familieparticipatie in totaal 68 interviews met familie en zorgmedewerkers gehouden rondom tien bewoners uit vijf verschillende...

De eerste stappen in de MIDDEL-studie (Muziektherapie) zijn gezet: onlangs gingen bij Noorderboog en Meander de eerste groepen van start. In drie andere huizen zijn de voorbereidingen in volle ...

Sensoren kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van veelvoorkomend onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, zoals bewegingsonrust, dwalen, roepen en agressie.

De internationale richtlijnen en de Verenso/NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)-richtlijn Probeemgedrag bij mensen met dementie (2018) bepleiten terughoudendheid van het gebruik van...

Onderzoeker Steffie Bunk is gepromoveerd op haar studie naar pijnverwerking bij dementie. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat mensen met dementie waarschijnlijk meer pijn ervaren dan...

In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde is een artikel verschenen naar aanlei

Flexibel en inventief. Zo kun je onderzoekers Lisa van Tol (links op de foto) en Sarah Janus zeker noemen.

Sinds de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in januari 2020 mogen de deuren in verpleeghuizen niet meer automatisch voor cliënten op slot.