Nieuws

Inschrijven voor UNO-UMCG NIeuwsbrief

De Thematafel Probleemgedrag, van 7 april is vanaf nu terug te zien. In deze thematafel vertelt het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) hoe je probleemgedrag bij ouderen met demen

Wilt u de vragenlijst ‘Life Space Assessment-NL’ beoordelen op relevantie en volledigheid? Dit gebeurt in focusgroepen op vrijdag 29 april of woensdag 4 mei in het UMCG in Groningen.

 

Onlangs verscheen er weer een nieuwsbrief over het onderzoek naar het effect van muziekinterventies op verpleeghuisbewoners met dementie die symptomen van depressie vertonen, de zogeheten MIDDEL-...

Welke invloed hebben de corona-maatregelen gehad op het leven van de bewoners, naasten en vrijwilligers? Dat onderzochten onderzoekers van Tilburg, Leuven en het UNO-UMCG.

Een redacteur van het KRO-programma Pointer interviewde hoogleraar Ouderengeneeskunde & Dementie Sytse Zuidema onlangs over het sensor-onderzoek MOOD-Sense van het UNO-UMCG en de Hanze...

Bettina Kluter verpleegkundige gerontologie en geriatrie bij Treant Zorggroep, begeleidde hbo-v studenten Thom Langen en Charlotte van der Meer bij het onderzoek Beïnvloedende factoren voor het...

Hoe implementeer je nieuwe kennis over bijvoorbeeld het meten en behandelen van pijn bij mensen met dementie in de dagelijkse zorgpraktijk? Of hoe zorg je voor meer bewustwording bij je team over...

Als UNO-UMCG lid wordt van je verwacht, dat je een Wetenschaps- en Onderzoekscommissie (WOC) binnen je organisatie onderhoudt of opricht. Maar hoe richt je zo’n WOC op?

De familie wil dat de deur op slot blijft voor moeder, maar moeder wil naar buiten! Wie beslist? Al bij de intake vragen naar de behoeften naar intimiteit en seksualiteit?

Schuif 2 februari gratis aan bij de Thematafel XL!

Op 2 februari van 14.00 - 16.00 uur organiseert het UNO-UMCG een online Thematafel XL. Deze thema’s staan op het menu: