Nieuws

De monitoring van psychofarmacagebruik verschilt per verpleeghuis. Volgens ziekenhuisapotheker Hans Mulder is er behoefte aan eenduidige afspraken over wat er gemonitord moet worden, door wie,...

“Als je een delier mist, kun je niet tijdig starten met behandelen. Bij thuiswonende ouderen komt dat helaas nog geregeld voor, met blijvende schade tot gevolg.

In augustus start Petra Braaksma bij het UNO-UMCG als postdoc onderzoeker voor het kennisthema Pijn en Comorbiditeit.

Het UNO-UMCG zoekt twee Adviseurs Implementatie, die zorgprofessionals helpen om wetenschappelijke kennis toe te passen.

Het UNO-UMCG heeft sinds kort een zeventiende participant: de Friese KwadrantGroep. Onder deze zorgcombinatie vallen onder meer de ouderenzorgorganisaties Elkander, De Friese Wouden en Palet.

Het ministerie van VWS maakte vandaag bekend dat het UNO-UMCG en de vijf andere academische netwerken ouderenzorg structurele financiering krijgen.

Welke samenwerkingsvormen tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde zijn er in Noordoost-Nederland? En sluit dit aanbod aan op de vraag van de cliënt? Dat wil de themagroep Eerstelijns...

Het UNO-UMCG wil een online monitor voor psychofarmacavoorschriften ontwikkelen die goed aansluit bij de praktijk.

Binnenkort start Erik Zwierenberg bij het UNO-UMCG. Hij gaat zich als projectleider inzetten voor de implementatie van de Database Dementie, ook wel MDS (Minimum Data Set) genoemd.

Een levensalbum is een effectief middel om te communiceren met ouderen met dementie.