Nieuws

Het UNO-UMCG-kennisthema Zorgrelaties krijgt subsidie van ZonMw voor een empirisch-ethisch onderzoek.

Hoe krijgen we de kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen goed in beeld? En met welke adviezen is hun welzijn te vergroten? Dat was de insteek van Wijs Grijs, het screeningsprogramma voor...

In een gratis e-training leren verzorgenden en verpleegkundigen om vijftien signalen van pijn te herkennen en de PAIC 15 te gebruiken.

Schrijf ik psychofarmaca volgens de richtlijn voor? Dat kunnen specialisten ouderengeneeskunde checken met de Psychofarmaca Tool van het UNO-UMCG.

15 patiënten van de Academische Huisartsenpraktijk Groningen (AHG) doen mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC).

Specialisten ouderengeneeskunde hebben behoefte aan handvatten bij het afbouwen van preventieve cardiovasculaire medicatie.

In 2015 is er een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat patiënten met COPD GOLD D gemiddeld genomen weinig inhalatiemedicatie gebruiken. Het bleek zelfs dat 50% helemaal geen inhalatiemedicatie...

Veel vrouwen en mannen hebben klachten van hun bekkenbodem, zoals problemen met plassen en poepen, ongewild verlies van urine en ontlasting, pijnklachten, klachten op seksueel gebied en bij...

Uit eerder onderzoek blijkt dat het vroegtijdig voeren van gesprekken over zorg rond het levenseinde leidt tot verbeterde kwaliteit van leven en passende zorg.

Inschrijven AHON-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en ontwikkelingen binnen het netwerk, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.