Nieuws

Op het symposium Kennis maken op 11 oktober kun je twee keuzesessies volgen. Bijvoorbeeld deze: ‘Ken je mij?’ en de behoefte aan LHBTI+-vriendelijke ouderenzorg’. Wat levert deelname aan deze...

Aan de tafel in een studio in Groningen vertelde onderzoeker Janouk Kosters over de wetenschappelijke inzichten van het geluidsbewustzijnsonderzoek Mosart+. 

Als aftrap van de Innovatiewerkplaats Ouderen, een living lab van de

Nienke de Vries is de eerste die de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde van het UMCG succesvol heeft afgerond.

De afgelopen jaren zijn mooie producten en diensten ontwikkeld voor mensen met dementie en hun naasten, maar die vinden niet altijd hun weg naar de beoogde gebruikers.

Op het symposium Kennismaken op 11 oktober kun je twee keuzesessies volgen. Bijvoorbeeld deze: Arts in Health. Wat levert deelname aan deze keuzesessie jou op?

De verhalenbundel Familieparticipatie is onlangs gepubliceerd. Deze verhalenbundel bevat ervaringsverhalen over interventies die zorgmedewerkers hebben uitgeprobeerd om de vertrouwensband met...

Tijdens het Vilans congres Zoek het uit!

Wat is de impact van COVID op het aanbieden van muziektherapie in verpleeghuizen? Zorgde dit voor meer stress en minder hoop bij de muziektherapeuten?

Inschrijven AHON-nieuwsbrief