Nieuws

Bij verpleeghuispatiënten kent COVID-19 een grote hoeveelheid aan symptomen. Als er alleen getest wordt bij koorts en luchtwegklachten, dan wordt naar schatting bijna 30% van de bewoners met...

Onderzoek van het UNO-UMCG onder 88 verpleeghuisbewoners met corona laat zien dat er een grote variatie is aan symptomen.

Voor de essaybundel 'Ethiek in tijden van corona' werkten ethiekonderzoekers Nina Hovenga en Elleke Landeweer van het UNO-UMCG als gastauteur mee aan het essay 'COVID-19 in verpleeghuizen:...

Onderzoek van het UNO-UMCG onder 88 verpleeghuisbewoners met corona laat zien dat er een grote variatie is
aan symptomen. Als er alleen getest wordt bij koorts en luchtwegklachten, dan wordt...

Door samen met ouderen persoonlijke, haalbare doelen te stellen kun je bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Ook tijdens corona groeit het team van UNO-UMCG door.  De volgende collega's stellen we graag aan je voor (van links naar rechts): Leentje van Alphen, Marike Schokker, Ylse van Dijk en Miranda...

Op 17 november organiseerde het UNO-UMCG een online sessie voor alle themagroepleden. Het doel was kennismaken en ervaringen en kennis uitwisselen. De bijeenkomst werd zeer positief ontvangen.

Eén op de vijf medewerkers in een verpleeghuis kampt met depressieve klachten (19%) of burn-out klachten (22%).

Eén op de vijf medewerkers in een verpleeghuis kampt met depressieve klachten (19%) of met burn-out klachten (22%). Met name de medewerkers die voor bewoners met Covid-19 moesten zorgen ervaren...

Wat is de impact van de COVID-19 pandemie op het zorggebruik bijde huisarts? Hoe is de organisatie van zorg veranderd in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost?

Inschrijven AHON-nieuwsbrief