Nieuwe onderzoeksmethode om psychische klachten te meten

Innovatieve samplingsmethode

Binnen het BLENDING-onderzoek wordt op dit moment gekeken naar een innovatieve methode om psychische klachten te meten. Het BLENDING-onderzoek stelt zich ten doel om de behandeling van depressie met een internetprogramma te evalueren waarbij er tevens ondersteuning van de POH-GGz is. Dit wordt “blended care” genoemd.

“Experience Sampling Method”

De veelbelovende innovatie waar het om draait, en die nu al wordt toegepast in wetenschappelijk onderzoek binnen de psychiatrie, heeft de Engelse benaming “Experience Sampling Method”. In plaats van een grote groep mensen eenmalig of een beperkt aantal malen te vragen naar hun stemming met een vragenlijst, wordt met de “Experience Sampling Method” veel vaker op willekeurige momenten gedurende enkele weken aan een kleiner aantal mensen gevraagd hoe zij zich voelen. Dit kan bijvoorbeeld met een app op een mobiele telefoon. Waarschijnlijk is dit even betrouwbaar als het laten deelnemen van een grotere groep patiënten aan wie minder vaak gevraagd wordt hoe zij zich voelen.

Minder belastend voor huisarts!

De “Experience Sampling Method” heeft dus als veelbelovend voordeel dat huisartsen minder patiënten hoeven aan te melden voor onderzoeken waaraan ze meewerken. Behandelingen kunnen hierdoor sneller worden geëvalueerd. De “Experience Sampling Method” kan dus een belangrijke kentering vormen in het huisartsgeneeskundig praktijkonderzoek.

Meer toepassingen mogelijk...

Overigens kan bij het inzetten van de “Experience Sampling Method” ook worden gedacht aan bijvoorbeeld het meten van de kwaliteit van leven bij SOLK of bij chronische somatische aandoeningen zoals artrose of diabetes. Daarnaast zijn er ook potentiële klinische toepassingen denkbaar van deze methode. Zoals:

1. Er treedt minder vertekening op dan bij het retrospectief terugvragen van klachten. Dit komt de zuiverheid van de anamnese ten goede.

2. Daarnaast kan de detectie van kwetsbare patiënten met een slecht of fluctuerend beloop en relapse verbeteren zodat zij tijdiger kunnen worden behandeld of verwezen.

3. Tevens biedt de “Experience Sampling Method” aangrijppunten om gepersonaliseerde behandeling beter mogelijk te maken. Omdat patiënten hun symptomen beoordelen tijdens de uitvoering van alledaagse activiteiten, kan de huisarts of POH-GGz ook betere adviezen voor de dag-structurering geven.

Naast deze veelbelovende toepassingen is het uiteraard ook belangrijk om mogelijke belemmeringen en bezwaren van de “Experience Sampling Method” te onderzoeken. Zo is de vraag hoe adherent mensen zijn aan het intensief zelf-monitoren van de stemming en hoe frequent ze dit kunnen. Ten slotte is een onbeantwoorde vraag hoe de “Experience Sampling Method” teruggekoppeld dient te worden. Maar dat is nu de kracht van het huisartsgeneeskundig praktijkonderzoek waarmee vragen beantwoord kunnen worden zoals: Maken veelbelovende innovaties hun beloften waar? En is hun praktische toepassing echt haalbaar vanuit het perspectief van de huisarts en de patiënt?

Onderzoeker: dr. Hans Wouters: j.wouters@umcg.nl