Nieuwe manager in de AHG

Vanaf september is dhr. P. Wijnja als hoofd werkzaam binnen onze praktijk. Hij vervangt hiermee drs. A.S.P.M. Breed.