NHG Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg GGZ

In september 2025 starten we met de 9e NHG Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg GGZ. Belangstellenden voor de volgende kaderopleiding kunnen zich aanmelden.   

Als je belangstelling hebt kun je contact opnemen met:
Ietje de Vries:  ietjeadevries@gmail.com
Carine den Boer: carinedenboer@kpnmail.nl

De opleiding GGZ tot kaderhuisarts betekent een verbreding en verdieping van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je krijgt specifieke kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten en bereidt je voor op je rol als kaderhuisarts.

Als kaderhuisarts kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. Je houdt je bezig  met onderwijs, beleid en organisatie, intercollegiale advisering en consultatie. Je zorgt voor een goede positionering van de POH-GGZ en bent gericht op samenwerking. Je bent een onmisbare schakel in de keten (zorg).

Organisatie

De opleiding wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg van het UMCG.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de PsyHAG ( de expertgroep kaderhuisartsen-ggz).

Informatie

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit cursorisch onderwijs, een praktijkgedeelte, zelfstudie en intervisie. De gemiddelde studiebelasting is 6 uur per week. De rode draad in de opleiding is de maandelijkse terugkomdag op donderdag. Daarnaast is er vier keer een tweedaagse bijeenkomst, op donderdag en vrijdag. De groepsgrootte varieert van 13-16 deelnemers. Met dit aantal is interactief onderwijs mogelijk. De deelnemers worden actief betrokken bij het programma. Meer informatie lees je in de folder.

Plaats

De eendaagse bijeenkomsten zijn in Zwolle, de tweedaagse bijeenkomsten in Eerbeek.

Inhoud van de opleiding

  • In het cursorisch gedeelte komen kennis, denkmodellen en ‘tools’ aan bod. Daarnaast worden vaardigheden getraind in psychologische interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gespreksvoering en het KOP-model. Ook worden vaardigheden geleerd in didactiek, strategische beleidsontwikkeling, consultatie en het superviseren van praktijkondersteuners-ggz. Literatuurstudie en het schrijven van een klinische les zijn onderdeel van de wetenschappelijke vorming.
     - Studiehandleiding september 2023 - juni 2025 
  • Het praktijkgedeelte bevat twee projecten of leerstages die individueel worden ingevuld. De deelnemer kan kiezen uit de volgende aandachtsgebieden:

- Beleid en Organisatie
- Deskundigheidsbevordering
- Psychologische interventies
- Wetenschappelijke vorming 

  • Van de deelnemers wordt zelfstudie verwacht, waarbij opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt en teruggekoppeld naar de opleidingsgroep.
  • Intervisie is een vast onderdeel en is bedoeld voor uitwisseling en reflectie op de opgedane praktijkervaringen.
  •  Het samenstellen van een portfolio is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Hierin kunnen de deelnemers hun projecten, leerervaringen en reflectieverslagen beschrijven. 

 Accreditatie 

De NHG-kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Huisartsen die de opleiding hebben afgerond kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

 Kosten

 De kosten van deze twee jaar durende opleiding bedraagt tussen de 11.500 en 12.000 euro.

Meer informatie

Belangstelling? Neem dan contact op met de opleidingscoördinatoren:

                                     Carine den Boer: carinedenboer@kpnmail.nl

                                     Ietje de Vries: ietjeadevries@gmail.com

Aanmelding

Aanmelding kan per e-mail bij het secretariaat: Janny Stoppels,  e-mailadres : j.stoppels@umcg.nl

Alle belangstellenden krijgen een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, waarbij we nader  ingaan op motivatie en wederzijdse verwachtingen.