Onderzoek

MYOPAR

 • Validiteit en betrouwbaarheid van de Myoton bij Paratonie

  Achtergrond

  Paratonie is een verhoogde spierspanning die ontstaat bij dementie. In het begin van de ziekte kan deze verhoogde spierspanning al aanwezig zijn en kan het bewegen verslechteren. In de latere stadia wordt het bewegen bijna onmogelijk en zelfs onaangenaam en pijnlijk waardoor het een grote impact op de kwaliteit van leven heeft. Om deze spierspanning betrouwbaar te kunnen meten doen we onderzoek met de Myoton, een handzaam apparaatje dat verschillende spier-eigenschappen meet.

  Doelstelling

  Er is nog geen bewezen behandeling bij paratonie voorhanden. Wanneer de Myoton valide en betrouwbaar blijkt te zijn, zou dit een zeer waardevol praktisch meetinstrument zijn om het effect van (nieuwe) behandelingen te meten.

  Vraagstelling

  • Is de Myoton valide, betrouwbaar en gevoelig voor verandering over tijd voor het meten van de ernst van paratonie?
  • Welke, door de Myoton gemeten, spiereigenschappen correleren met paratonie?

  Onderzoeksopzet

  Longitudinaal, observationeel onderzoek gedurende een half jaar met 2 meet momenten bij 150 patiënten met verschillende stadia van dementie (beginnend, matig, ernstig).

  Startdatum project

  1 oktober 2015

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  Lectoraat Healthy Ageing

  Allied Healthcare & Nursing Hanzehogeschool Groningen

  ZuidOostZorg Drachten

  Vrije Universiteit Brussel

  Meer weten?

  Meer informatie vindt u op de website:

  https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-o...

  Projectgroep

  Hans Drenth, projectleider, Hanzehogeschool

  prof. dr. Sytse U. Zuidema, UMCG

  dr. Wim P. Krijnen, UMCG

  Ivan Bautmans, Vrije Universiteit Brussel

  prof. dr. Cees P. van der Schans, UMCG

  dr. J.S.M (Hans) Hobbelen, Hanzehogeschool 

  Contact

  Hans Drenth (j.c.drenth@pl.hanze.nl)