Onderzoek

Multimorbiditeit en polyfarmacie onder depressieve ouderen

 • Multimorbiditeit en polyfarmacie onder depressieve ouderen: consequenties voor therapietrouw

  Achtergrond

  Ouderen hebben vaak meerdere chronische somatische aandoeningen tegelijkertijd en gebruiken hierdoor vaak meerdere geneesmiddelen chronisch. Naast somatische aandoeningen wordt ook een depressie vaak gezien bij oudere patiënten, vaak treden depressie en somatische aandoeningen gelijktijdig op. Dit kan consequenties voor het geneesmiddelengebruik hebben: enerzijds kan het gebruik van verschillende soorten geneesmiddelen leiden tot medicatie gerelateerde problemen door interacties of verkeerd gebruik; anderzijds kan depressie leiden tot problemen bij therapietrouw. Dit kan resulteren in complexe zorg voor depressieve ouderen. 

  Doelstelling

  In dit onderzoek bepalen we of bovenstaande verbanden voor depressieve ouderen sterker zijn dan voor ouderen met een andere psychologische diagnose en voor ouderen zonder psychologische diagnose.

  Vraagstelling

  Wat is het risico op multimorbiditeit, polyfarmacie en therapieontrouw voor depressieve ouderen in vergelijking met niet-depressieve ouderen (ouderen met een andere psychologische diagnose en mentaal gezonde ouderen)?

  Onderzoeksopzet

  Cross-sectionele analyse van NIVEL Zorg Registraties over 2012, waarbij 3 groepen patiënten ≥ 60 jaar met elkaar worden vergeleken:

  1)Depressieve symptomen / een depressieve stoornis (ICPC P03/P76)

  2) Psychologische diagnose, geen depressie (ICPC P-diagnose, niet P03/P76)

  3) Geen ICPC P-diagnose

  Startdatum project

  1 maart 2015

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  NIVEL

  RUG/farmacie

  Financiering

  ZonMw huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde

  Meer weten?

  Projectgroep

  Peter Verhaak –projectleider/promotor

  Floor Holvast – onderzoeker/promovenda

  Huibert Burger – projectadviseur/methodoloog

  Liset van Dijk – projectadviseur

  Francois Schellevis – projectadviseur

  Katja Taxis – projectadviseur

  Josca Fokkema – projectadviseur

  Marjolein Berger – projectadviseur

  Dika Luijendijk  – projectadviseur

  Contact

  Peter Verhaak – p.f.m.verhaak@umcg.nl of p.verhaak@nivel.nl