Missie & visie

Missie

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde wil een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en de zorg voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder in de regio Noord-Nederland. Dit doet zij door:

  • onderwijs aan geneeskundestudenten te verzorgen;
  • huisartsen op te leiden;
  • wetenschappelijk onderzoek te doen;
  • (na)scholing en professionalisering van docenten.

Om deze taken optimaal uit te kunnen voeren is een sterke relatie tussen de afdeling (de academie) en patiëntenzorg onontbeerlijk. Voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit Noord-Nederland bestaan er daarom twee netwerken van de afdeling: het AHON en het UNO-UMCG.

Visie (wij realiseren onze missie in de komende 5 jaren:)

  • Door co-creatie tussen onderzoek, onderwijs, opleiding en de praktijk is gerichte ontwikkeling van de kwaliteit van duurzame patiëntenzorg mogelijk.
  • Ons onderwijs en opleiding is een continu proces van student Geneeskunde tot medisch specialist. Wij leiden competentie- en toekomstgericht op tot betrokken professionals die persoonlijke en patiëntgerichte zorg leveren met een reflecterende houding en breed blikveld.
  • Wij zorgen voor een sterke, toekomstvaste positie van de huisarts/ specialist ouderengeneeskunde, waarbij wij inspelen op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau die invloed hebben op de huisartspraktijk/organisatie (transitie 3e-2e-1e lijn, vergrijzing, veranderende functies in de zorg etc.).
  • Wij hebben een sterk expertisenetwerk. Onze deskundigheid is toegankelijk, toepasbaar, relevant en past bij onze onderzoekslijnen.
  • Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en handelen integer.
  • Wij bewaken en bevorderen het welzijn van onze medewerkers.