Missie en visie

Missie

De Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen leidt aios ouderengeneeskunde op tot competente, verbindende, communicatief sterke, creatieve, realistische, vooruitstrevende en (maatschappelijk) betrokken specialisten ouderengeneeskunde, die ondernemend medisch leiderschap tonen en oprechte interesse laten zien in de individuele chronisch zieke en/ of kwetsbare oudere patiënt.

 

Kernwaarden

De vier V’s van de Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen:

  • Verdiepen van kennis en wetenschap
  • Verbeteren van competenties en kwaliteit van de opleiding
  • Verbinden door middel van communicatie en interprofessioneel opleiden
  • Vernieuwen door middel van innovatie en aansluiting bij de actuele ontwikkelingen

 

Visie

De speerpunten van de Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen zijn:

  • "Building a team". Veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect zijn randvoorwaarden voor een leerproces waarin reflectie en introspectie centraal staan.
  • "Het rolmodel als inspirator". De beroepspraktijk is het vertrekpunt voor het leren en de opleiding, hierin zijn de samenwerking tussen aios en opleider(s) en het "rolmodel zijn" van de opleider van essentieel belang voor de kwaliteit van de opleiding.
  • "Aandacht voor speerpunten naast leerpunten". Het individueel opleidingsplan is richtinggevend aan de leer- en werkinspanningen van de aios. Hierbij zal ook aandacht zijn voor individuele talenten en interesses van iedere aios, zoals stimuleren van een promotietraject (AIOTO), stimuleren van onderwijstaken (AIODO) dan wel verdieping (focus op een aandachtsgebied) binnen het specialisme ouderengeneeskunde.
  • "Met een andere bril op leren kijken". Bij de terugkomdagen is er extra aandacht zijn voor de mogelijkheden tot intra- en interprofessioneel opleiden.
  • "Inbedden in de eerste lijn" De toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om samenwerking in het bijzonder in de eerste lijn. Ingezet wordt op een huisartsenstage als regulier onderdeel van de opleiding.
  • "Onderwijs met een twist". In het modulaire deel van de opleiding is er ruimte voor innovatieve vormen van onderwijs.


Lees ook:


Terug naar homepage opleiding >