Missie en Visie

Missie

Het UNO-UMCG ontwikkelt kennis waarmee we samen bouwen aan de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie in het verpleeghuis en thuis.

Het UNO-UMCG doet wetenschappelijk onderzoek, deelt kennis en biedt ondersteuning bij het toepassen van kennis om praktische verbeteringen in de praktijk door te voeren. Het UNO-UMCG is een samenwerkingsverband tussen het UMCG en innovatieve ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. Het UNO-UMCG wil in deze kerntaken succesvol zijn en innoveren.

Visie

De cliënt staat voor het UNO-UMCG centraal.

Goede zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt, naaste/mantelzorger en zorgverlener. Het UNO-UMCG luistert daarom goed naar hen en leert daarvan. Van de uitkomsten van ons werk profiteren cliënten en naasten van de ouderenzorg-organisaties van het UNO-UMCG.

Download het meerjarenplan 2020-2023 UNO-UMCG

Bekijk hier de factsheet van het UNO-UMCG