Onderzoek

MIRA

 • MIRena versus Ablatie in de behandeling van menorragie

  Achtergrond

  Hevig menstrueel bloedverlies of menorragie vormt voor veel vrouwen een maandelijkse belasting met duidelijke invloed op hun kwaliteit van leven. Medicamenteuze therapie is de eerste stap in de behandeling, maar is niet altijd effectief. De Mirenaspiraal (levonorgestrelhoudend intra-uterien device) en endometriumablatie zijn twee effectieve behandelmethoden en minder invasief dan een uterusextirpatie. Het plaatsen van een Mirenaspiraal kan heel goed in de eerste lijn plaatsvinden, een ablatie wordt door de gynaecoloog in dagbehandeling of poliklinisch verricht.

  Doelstelling

  In de MIRA-trial worden de Mirenaspiraal en endometriumablatie vergeleken wat betreft effecten en kosten bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies. Hierbij wordt gekeken naar patiënttevredenheid, menstruatiepatroon, kwaliteit van leven en re-interventies.

  Vraagstelling

  Wat is de (kosten)effectiviteit van een strategie startend met de Mirenaspiraal vergeleken met een strategie startend met endometriumablatie in de behandeling van menorragie?

  Onderzoeksopzet

  Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met een non-inferiority design, parallel hieraan een kosteneffectiviteitsanalyse. Inclusie van patiënten verloopt via huisartsen en gynaecologen en betreft
  patiënten met menorragie, ≥ 34 jaar zonder kinderwens en zonder grote uterusafwijkingen. Patienten worden gedurende 24 maanden gevolgd middels vragenlijsten en een menstruatiescorekaart, waarbij de hoeveelheid bloedverlies wordt gekwantificeerd.

  Startdatum project

  12 maart 2012

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Oordelende METC: AMC, Amsterdam. Voor alle deelnemende centra, bezoek de studiewebsite: www.studies-obsgyn.nl/mira.

  Financiering

  ZonMw

  Meer weten?

  mira@studies-obsgyn.nl

  www.studies-obsgyn.nl/mira

  Twitter: @mirastudie

  Projectgroep

  Prof. dr. M.Y. Berger – hoogleraar Huisartsgeneeskunde UMCG

  Prof. dr. M.Y. Bongers – hoogleraar Gynaecologie MUMC+

  Dr. J.H. Dekker – huisarts, onderzoeker Huisartsgeneeskunde UMCG

  Drs. M.J. van den Brink – AIOS Huisartsgeneeskunde en promovenda UMCG

  Mw. P. Beelen – onderzoeker Máxima Medisch Centrum Veldhoven

  Contact

  Drs. M.J. van den Brink – m.j.van.den.brink@umcg.nl