Wat is de naam van het onderzoek?

Zorg bij ongewenste zwangerschap (The IPC-UP study)

 

Wat is de verwachte start- en verwachte einddatum van het onderzoek?

Het onderzoek is in de zomer van 2021 begonnen en loopt tot juli 2025.

 

Wat onderzoeken we?

Het project gaat over de zorg die huisartsen en verloskundigen verlenen aan vrouwen met een ongewenste zwangerschap. We willen een goed beeld krijgen van de behoeften en ervaringen met zorg rondom een ongewenste zwangerschap, om zo deze zorg te verbeteren.

 

Wat is het doel van het onderzoek?

Dit project heeft als doel om de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners bij (het voorkomen van) ongewenste zwangerschappen te verbeteren. Dit wordt onderzocht door te achterhalen hoe vaak ongewenste zwangerschappen voorkomen en wat de risicogroepen zijn. Daarnaast wordt onderzocht welke ervaringen en zorgbehoeften vrouwen met ongewenste zwangerschappen, partners en zorgverleners hebben.

 

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Ongewenste zwangerschap kan gezondheidsuitkomsten van moeder (en eventueel kind) belemmeren. In de praktijk zien eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen, verloskundigen, en anderen, weinig vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Hierdoor hebben zorgverleners mogelijk minder ervaring met het geven van voorlichting en (na)zorg aan deze groep zwangeren.

 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Zo worden er gegevens van huisartsen en verloskundigen uit heel Nederland geanalyseerd, maar ook gaan we in gesprek met vrouwen die ervaring hebben met een ongewenste zwangerschap, hun partners, huisartsen en verloskundigen. Tot slot gaan we samen met alle betrokkenen onderzoeken hoe zorgverleners vrouwen met een ongewenste zwangerschap het beste kunnen ondersteunen.

 

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het UMCG in samenwerking met Fiom, Consortium ZeGNN, Zorgbelang Groningen en Sterk uit Armoede. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Danielle Jansen, dr. Jens Henrichs, dr. Sophie Bolt en promovenda Amke van Tintelen.