Praten over gezondheid: Zwangerverhalen - vrouwen aan het woord

Achtergrond
Veel vrouwen zoeken rondom hun zwangerschap informatie via het internet. Hoewel er erg veel informatie beschikbaar is, is niet alle informatie even betrouwbaar. Dit project draagt bij aan de informatievoorziening over zwangerschap en geboorte. Het project brengt niet alleen betrouwbare, maar ook veelzijdige informatie, waarin het perspectief van de vrouw centraal staat. Deze informatievoorziening is van belang voor (aanstaande) zwangeren en hun partners, maar zal ook waardevolle input bieden aan (toekomstige) zorgverleners.

Doelstelling
Doel van het project is het in kaart brengen van de ervaringen van vrouwen met hun zwangerschap en bevalling om deze ervaringen beter te begrijpen, zichtbaar te maken, en op die manier bij te dragen aan betere geboortezorg en informatievoorziening.

Vraagstelling
Wat zijn de persoonlijke ervaringen en meningen van zwangere en/of pas bevallen vrouwen?

Onderzoeksopzet
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethodiek ontwikkeld door de Health Experiences Research Group van de Oxford University. 45 Vrouwen afkomstig uit heel Nederland zijn in het kader van dit project geïnterviewd.

Startdatum van het project

2016-2020

Status van het project

Lopend

Financiering

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Projectgroep

Dr. Esther Feijen-de Jong, senior researcher (UMCG)

Dr. Manna Alma, senior researcher (UMCG)

Dr. Corine Verhoeven, senior researcher (VUmc)

Samenwerkingspartners

VUmc

Meer weten?
Esther Feijen-de Jong: e.i.feijen-de.jong@umcg.nl