Onderzoek

Midwifery Science Noord-Nederland

Coördinatoren onderzoeksprogramma:

Dr. L.L. Peters - l.l.peters@umcg.nl
Dr. E.I. Feijen-de Jong - e.i.feijen-de.jong@umcg.nl


De afdeling Midwifery Science Noord-Nederland (MSNN) voert onderzoek uit met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom zwangerschap en geboorte en daarmee het verbeteren van gezondheid van (toekomstige) zwangeren, hun (ongeboren) kind en kraamvrouwen. Met ons onderzoek willen we bereiken dat de perinatale en maternale zorg van met name kwetsbare zwangeren in de regio Noord-Nederland toegankelijk en effectief is, dat (pas afgestudeerde) verloskundestudenten zo goed mogelijk zijn opgeleid en toegerust voor het verlenen van toegankelijke en effectieve zorg, en dat daarmee de perinatale en maternale gezondheid verbeterd wordt. Onze kernwaarden daarbij zijn: preventie, kwaliteit, verbinden en maatschappelijke bijdrage.

Onderzoekers van MSNN onderhouden nauwe contacten met het Samenwerkingsverband Verloskunde UMCG, een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, Sociale geneeskunde en Gyneacologie & Obstetrie van het UMCG. Vanwege de raakvlakken tussen de afdelingen op het Verloskundegebied wordt een deel van onderzoeksprojecten geïnitieerd, aangevraagd en uitgevoerd binnen dit samenwerkingsverband. Een belangrijke samenwerkingspartner van MSNN is het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN), een initiatief van de samenwerkende partijen in de geboortezorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Daarnaast wordt op projectbasis vaak samengewerkt met Stichting Geboortebeweging en met vertegenwoordigers van de doelgroep van ons onderzoek (kwetsbare zwangeren) zoals Zorgbelang Groningen en Stichting Mens en Maatschappij. Tot slot vindt samenwerking plaats met internationale partners zoals de Western Sydney University (Australië), University College Cork (Ierland) en University of Central Lancashire (Verenigd Koninkrijk). 

Onderzoeksthema’s
Het onderzoek van MSNN vindt plaats binnen twee speerpunten:

  1. organisatie, gebruik en evaluatie van prenatale zorg voor kwetsbare zwangeren;
  2. effecten van (leefstijl)gedrag en geboorte-interventies op de gezondheid van moeder en kind.

We richten ons ook op onderzoeksvragen die een brug slaan tussen de twee thema’s.