Medicatieveiligheid

Veel ouderen in het verpleeghuis gebruiken langdurig medicatie. Bijvoorbeeld om probleemgedrag tegen te gaan bij dementie of om hart- en vaatziekten te voorkomen. Ouderen hebben, zeker als zij kwetsbaar zijn geworden door meerdere ziekten, een groter risico op bijwerkingen. Ook zijn hun wensen vaak veranderd: niet de preventie en behandeling van ziekten staat op de voorgrond, maar een goede kwaliteit van leven. Onderzoek is nodig om een geïnformeerde afweging te kunnen maken van de voor- en nadelen van medicatiegebruik door kwetsbare ouderen. In de meeste onderzoeken ontbreekt deze patiëntgroep namelijk.

Onderzoeken Medicatieveiligheid

Momenteel lopen binnen het UNO-UMCG onder meer onderzoeken naar het optimaliseren van psychofarmacagebruik (RID-studie, ook wel ‘Beter af met minder’), de betrouwbaarheid van een meetinstrument voor onjuist psychofarmacagebruik, de voor- en nadelen van preventieve cardiovasculaire medicatie bij kwetsbare ouderen.

Verder onderzoeken we samen met de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen of het psychofarmacongebruik van verpleeghuispatiënten voldoende fysiek wordt gemonitord (o.a. gewicht, bloed-analyse, ECG). Doel van de onderzoeken is om voorschrijvend artsen te ondersteunen bij de besluitvorming in de praktijk. In de toekomst willen we met de gegevens uit de Database Dementie (ook wel MDS genoemd) onderzoek doen naar het gebruik en de gevolgen van medicatie bij kwetsbare ouderen.

Themagroep Medicatieveiligheid
Bekijk wie er in de themagroep Medicatieveiligheid zitten

Bekijk ook:
Kennisthema's UNO-UMCG >