Medicatieveiligheid

Coördinatoren: dr. F. Boersma, dr. H.J. Luijendijk

Veel ouderen gebruiken medicijnen en vaak 5 of meer tegelijkertijd (polyfarmacie). Het is van belang dat de effectiviteit en veiligheid van deze middelen vaststaat. Ons onderzoek gaat over het terugdringen van onnodig medicatiegebruik en polyfarmacie, bijwerkingen van antipsychotica en cardiovasculaire middelen, en de communicatie van effectiviteit en veiligheid naar patiënten. Er worden verschillende methoden gebruikt zoals cohort onderzoek en meta-analyses. Daarnaast onderzoeken wij hoe trials het beste opgezet kunnen worden en welke methoden tot vertekende resultaten kunnen leiden. Dit onderzoek hangt samen met het onderwijs dat wij geven over kritisch lezen.