Onderzoek

MCID-studie

 • Bepalen van klinisch relevante verandering in COPD-gezondheidsstatus

  Achtergrond

  Er is niet altijd een logisch verband tussen de longfunctie van COPD-patiënten en het gevoel van gezondheid, de ervaren symptomen en de kwaliteit van leven. Het concept gezondheidsstatus is daarom van groot belang voor de diagnostiek en behandeling. Er bestaan diverse vragenlijsten die gezondheidsstatus meten. Een uitdaging blijft om te bepalen welke veranderingen op deze vragenlijsten daadwerkelijk klinisch relevant zijn en wat hierop van invloed is. Deze verandering noemt men de Minimal Clinically Important Difference (MCID) van een vragenlijst.

  Doelstelling

  Het bepalen van de MCID voor de meest voorkomende COPD-specifieke gezondheidsstatusvragenlijsten, alsmede het onderzoeken van welke dynamische factoren van invloed zijn op de hoogte van de MCID.

  Vraagstelling

  Wat is de MCID voor de gezondheidsstatusvragenlijsten Clinical COPD Questionnaire (CCQ), COPD Assessment Test (CAT) en St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ); welke patiëntgerelateerde factoren zijn hierop van invloed; en welke methodegerelateerde factoren beïnvloeden de hoogte van de MCID?

  Onderzoeksopzet

  De eerste dataset wordt verzameld in de Klinik Bad Reichenhall (Duitsland) vanuit de Inspiratory Muscle Training RCT tijdens de reguliere longrevalidatie. De tweede dataset meet gezondheidsstatus bij COPD-patiënten in de eerste en tweede lijn in Nederland gedurende 12 maanden zonder interventie.

  Startdatum project

  1 januari 2013

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Voor dataset 1 is er een samenwerking met de Klinik Bad Reichenhall in Duitsland. Voor dataset 2 is er een samenwerking met diverse huisartsen in de regio’s Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel, het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Longfonds.

  Financiering

  Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Junior Scientific Masterclass van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Meer weten?

  Projectgroep

  Mw. H.J. (Harma) Alma, MSc – onderzoeker MCID-project

  Mw. dr. C. (Corina) de Jong, PhD – onderzoeker MCID-project

  Dhr. K. (Konrad) Schultz, MD – eindverantwoordelijk onderzoeker data Bad Reichenhall

  Dr. M. (Michael) Schuler – onderzoeker data Bad Reichenhall

  PhD, Prof. dr. R. (Robbert) Sanderman- projectgroeplid

  PhD, Prof. dr. T. (Thys) van der Molen, MD-PhD – eindverantwoordelijk onderzoeker MCID-project

  Contact

  Mw. H.J. (Harma) Alma – h.j.alma@umcg.nl