M3-semi-artsstage begeleiden

Begeleiding van de M3-keuzestage huisartsgeneeskunde

Duur van de semi-artsstage: 6 of 14 weken.

Plaats van de semi-artsstage (SAS-stage) in de opleiding: begin of einde van het 3e jaar master.

Wat verwachten wij van u?                                                                                                                                         Om ervoor te zorgen dat de semi-artsstages doelmatig zijn, is een goede begeleiding van de semi-artsen op de werkvloer noodzakelijk. Dagelijkse besprekingen, observatie en gestructureerde feedback maken in ieder geval onderdeel uit van deze begeleiding. De stagebegeleider beoordeelt de semi-arts tweewekelijks door middel van een klinische beoordeling (KB). Ten aanzien van de professionele ontwikkeling werkt de student tijdens de semi-artsstage individueel en zelfstandig. De stagebegeleider treedt op als coach. De student bespreekt zijn vorderingen gedurende de stage met zijn stagebegeleider.

Wat kunt u van ons verwachten?                                                                                                                                Een vergoeding, accreditatie voor het opleiden (mits u voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden) en geaccrediteerde docentvaardigheidscursussen.