M2-coassistenten begeleiden

Begeleiding van de M2-stage Huisartsgeneeskunde
Duur van de stage: 4 weken.
Plaats van de stage in de opleiding: eind 2e jaar master.

Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten van u dat u de coassistent zo veel mogelijk de gelegenheid geeft om onder supervisie huisartsgeneeskundige werkzaamheden uit te voeren, zoals consulten, visites, verwijzingen, intercollegiaal overleg. De coassistent maakt ook een aantal ANW-diensten mee.
U bespreekt leerdoelen, geeft feedback, krijgt feedback en u geeft een tussen- en een eindbeoordeling.  Uitgebreide informatie kunt u aanvragen bij ons (klik op) secretariaat.

Wat kunt u van ons verwachten?
Een vergoeding, accreditatie voor het opleiden (mits u voldoet aan hiervoor geldende voorwaarden) en geaccrediteerde docentvaardigheidscursussen.

Mogelijkheid tot het afsluiten van een overeenkomst

Het enthousiasme van onze opleiders voor het huisartsenvak draagt bij aan het meest positief beoordeelde coschap door studenten. Voor het jaarlijks organiseren van de ruim 450 M2-coschappen Huisartsgeneeskunde is het belangrijk dat we over voldoende stageplaatsen beschikken. Wellicht is onze overeenkomst is voor u!

Over de overeenkomst
  • Het betreft een overeenkomst voor de duur van drie jaar.
  • U bepaalt zelf hoeveel coassistenten u per jaar wilt begeleiden.
  • U bepaalt zelf wanneer we de coassistenten bij u plaatsen.
  • Mochten er gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden zijn waardoor de afspraken niet nagekomen kunnen worden, dan gaan we hierover in overleg met elkaar.
Voordelen
  • Hogere financiële vergoeding.
  • Mogelijkheid tot deelnemen aan de LHK-toets.
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven.
  • Minder administrative handelingen (declaratieformulieren), de vergoedingen worden jaarlijks achteraf in een keer betaald.
  • Duidelijke wederzijdse verwachtingen.

Meer weten of interesse?

Wilt u meer informatie over de overeenkomst of deze afsluiten? Neem dan contact met ons op via sohag@umcg.nl of bel naar 050 - 36 16 723.

Coassistentopleider worden

Coassistentopleider worden