Onderzoek

Lopende projecten

BLOC

(Breast cancer Long-term Outcome Cardiac dysfunction)

BLODA

(Breast cancer Long-term Outcome Depression Anxiety)

OnCohort

(Impact van een vals-positieve testuitslag bij darmkankerscreening)

OPTion

(Behandeldoelen bij oudere patiënten met kanker in een palliatieve setting)

PION

(Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist rondom de diagnose kanker)

Op weg naar integrale zorg voor patiënten met longkanker

(Hoe leveren we coherente, proactieve en individuele zorg aan alle patiënten met longkanker?)

Substitutie oncologische nazorg

(Op naar wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen protocollen voor de kanker nazorg in de eerste lijn.)

SoDA

(Stimulation of Daily Activities)

SMOEL

(StemmingsMonitoring bij Oncologische patiënten in de Eerste Lijn)