Leerwerkplan-profiel

Nieuw leerwerkplan-profiel voor alle huisartsopleiders:

Het visitekaartje van de opleidingspraktijk

Landelijk is een nieuw leerwerkplan-profiel ontwikkeld met een tweeledig doel: enerzijds biedt het de aios informatie en inzicht over de opleidingspraktijk en in de manier waarop de opleider(s) het leren georganiseerd hebben. Anderzijds geeft het de opleider een zelfbewuste kijk op zijn/haar aanbod, zowel op vakinhoudelijk als op onderwijsgebied.

Het nieuwe Leerwerkplan-profiel

De invoering van het nieuwe landelijke leerwerkplan verloopt goed: bijna een derde van de huisartsopleiders heeft inmiddels een nieuw leerwerkplan ingevuld. Het wordt inmiddels gebruikt bij de kennismaking van de aios met de opleider en bij de koppelingsprocedure (in de pilot). Aios zijn enthousiast over de informatie die het leerwerkplan biedt van de praktijk als leerwerkplek.

Tijdens de opleidersdagen in maart en september 2017 in Zeegse is ruim aandacht besteed aan het  invullen en gebruik van het leerwerkplan. Overigens is dit systeem voor stage-opleiders al langer geleden geregeld.

Opleiders die in 2017 niet naar de opleidersdagen in Zeegse komen, kunnen het nieuwe leerwerkplan-profiel nu al invullen en digitaal bij opleidershag@umcg.nl  inleveren t.a.v. van Corienne Groenewold.

Zodra het leerwerkplan-profiel klaar is gaan we het gebruiken bij de volgende koppelingsronde, de aios gaan zich aan de hand van dit document voorbereiden op het kennismakingsgesprek, het wordt een “visitekaartje” van de opleider/opleidingspraktijk.