Leerwerkplan-profiel

Nieuw leerwerkplan-profiel voor alle huisartsopleiders:

Het visitekaartje van de opleidingspraktijk

Landelijk is een nieuw leerwerkplan-profiel ontwikkeld met een tweeledig doel: enerzijds biedt het de aios informatie en inzicht over de opleidingspraktijk en in de manier waarop de opleider(s) het leren georganiseerd hebben. Anderzijds geeft het de opleider een zelfbewuste kijk op zijn/haar aanbod, zowel op vakinhoudelijk als op onderwijsgebied.In Groningen werken we met dit nieuwe leerwerkplan sinds 2017. Het wordt gebruikt bij de koppeling  en het kennismakingsgesprek van aios en opleider.
Aios zijn enthousiast over de informatie die het leerwerkplan biedt van de praktijk als leerwerkplek.

Bij de her-registratie als opleider moet de huisartsopleider beschikken over een recent leerwerkplan. Het is belangrijk om het document up-to-date te houden bij wijzigingen in de praktijk en/of naar aanleiding van feedback van de aios, (tip: neem dit mee als vast onderwerp van gesprek aan het eind van de stage.)

Aanleveren van een (nieuwe versie van ) het nieuwe leerwerkplan-profiel via opleidershag@umcg.nl  inleveren t.a.v. van Corienne Groenewold.