Korte Praktijkbeoordeling KPB

Handleiding Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

Beschrijving

De KPB is een beoordeling van een kortdurende observatie van een aios- patiënt contact.

Doel

Het gericht geven van feedback door een beoordelaar over het functioneren van een aios tijdens een aios- patiënt contact.

Beoordelaar

Stage opleiders, andere geregistreerde specialisten of ouderejaars aios, ervaren verpleegkundigen

Werkwijze

De aios:

  • vraagt aan de beoordelaar een (deel van een) patiëntcontact te observeren. De aios stuurt de opleider een uitnodigingslink voor het invullen van de KPB. De aios geeft aan over welk deel van het contact hij feedback wil ontvangen (bijvoorbeeld anamnese of lichamelijk onderzoek, een medische handeling, triage, familie-gesprek etc.). en op welke specifieke punten hij/zij feedback wil ontvangen;
  • en de beoordelaar bespreken de uitkomsten van de KPB direct na (hooguit 10 minuten);
  • formuleert het leerdoel wat uit de observatie naar voren is gekomen. Wat is het plan van aanpak?
  • bewaart het ingevulde formulier in zijn E-portfolio.

De beoordelaar:

  • observeert kortdurend, max. 10 minuten, een aios-patiënt contact;
  • vult digitaal het KPB formulier in gericht op de specifieke leerpunten van de aios of van de opleider;
  • laat de aios eerst formuleren wat goed ging en beter kan, vraag een korte toelichting;
  • geeft daarna direct gerichte feedback op de specifieke leerpunten.
  • kan ook zelf initiatief nemen tot het beoordelen van de aios met een specifiek aandachtspunt waarover hij/zij feedback wil geven;

 

Elke aios laat zich per stage minimaal 5x observeren middels een KPB-formulier