Koppeling met andere datasets

Koppeling met andere datasets

Gegevens in de AHON-database kunnen op basis van pseudoniemen die worden aangemaakt door ZorgTTP worden gekoppeld aan andere datasets. ZorgTTP fungeert als Trusted Third Party (TTP). Daardoor worden deze gegevens nog interessanter voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. Door de koppeling van gegevens kunnen we nog meer relevante vragen op het gebied van huisartsgeneeskunde beantwoorden en gezamenlijk de kwaliteit van de huisartsenzorg verder verbeteren.