Onderzoek

KOOKING

 • Het effect van ondansetron op persisterend braken in de eerste 4 uren na presentatie op een huisartsenpost bij kinderen met een acute gastroenteritis

  Achtergrond

  Acute gastro-enteritis (AGE) is een veelvoorkomende ziekte die bijna alle kinderen jonger dan 5 jaar minimaal 1 keer treft. AGE verloopt meestal ongecompliceerd, maar kan ook leiden tot ernstige dehydratie, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. De standaardbehandeling bestaat uit
  adviezen en het toedienen van ORS, maar door het braken neemt de slagingskans van de ORS af en de kans op dehydratie toe. Tot voor kort was er geen effectief en veilig anti-emeticum beschikbaar voor deze kinderen. Echter, recent onderzoek heeft aangetoond dat ondansetron een veilig en effectief middel is in
  de tweede lijn om het braken te stoppen. In de eerste lijn is nog geen onderzoek gedaan naar ondansetron.

  Doelstelling

  Bepaling van de (kosten)effectiviteit van een eenmalige gift ondansetron op de huisartsenpost bij kinderen van 6 maanden tot 6 jaar met acute gastro-enteritis.

  Vraagstelling

  Wat is het effect van ondansetron toegevoegd aan standaard zorg (inclusief ORT) op persisterend braken in de eerste 4 uren na presentatie op een huisartsenpost bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar met een acute gastroenteritis

  Onderzoeksopzet

  De KOOKING-trial is een gerandomiseerde pragmatische studie waaraan de huisartsenposten in Groningen, Zwolle en Assen deelnemen. We vergelijken de standaardzorg van de huisarts met het toevoegen van een eenmalige dosis ondansetron aan de standaardzorg. Het effect hiervan wordt geevalueerd middels een dagboekje dat de ouders gedurende een week na bezoek aan de huisartsenpost invullen.

  Startdatum project

  1 september 2014

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Dokterdienst Groningen, Medrie Zwolle, Centrale Huisartsendienst Drenthe.

  Financiering

  ZonMw Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

  Meer weten?

  Projectgroep

  Prof. Dr. Marjolein Berger – huisarts-epidemioloog, projectleider, promotor

  Projectadviseurs
  Dr. T. Keizer – ziekenhuisapotheker UMCG
  Dr. J. Post – huisarts, namens de Doktersdienst Groningen
  Prof. dr. H.J. Verkade – kindergastroenteroloog, UMCG
  Dr. K.M. Vermeulen – HTA-onderzoeker, afdeling epidemiologie UMCG
  Prof. dr. R.M.F. Berger – kindercardioloog UMCG,
  Dr. M.H. Blanker – huisarts, epidemioloog
  Dr. J.P. Rake – kinderarts Martini Ziekenhuis Groningen

  Contact