Klachtenprocedure AHG

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wij stellen het op prijs wanneer u, wanneer u ontevreden bent, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
De AHG is aangesloten bij de klachtenregeling van het UMCG. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de klachtenregeling UMCG https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/vragen_opmerkingen_klachten/paginas/default.aspx

U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op email: klachtenfunctionaris@umcg.nl of tel: 050-3613300 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur)

Verder kunt u ons klachtenformulier downloaden, en mailen naar info@ahg.umcg.nl.
Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, zullen we binnen een week contact met u opnemen.