Keuze onderwijs

De Huisartsopleiding UMCG heeft in haar visie staan dat aios tijdens de opleiding een toenemende mate van zelfstandigheid ontwikkelen. Hierbij past een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Naast het onderwijs dat wij op de terugkomdag in de groep organiseren, wordt aan individuele aios de gelegenheid geboden tot het volgen van extra verdiepend en/of verbredend onderwijs en/of stages. Dit onderwijs vindt doorgaans plaats buiten de terugkomdag om en wordt niet apart in het i.o.s. van de aios vermeld. Er zijn twee soorten keuzeonderwijs: 

1. Onderwijs om lacunes te verhelpen (alleen in jaar 1)

In het eerste jaar van de opleiding kan de aios tijdens de huisartsenstages in overleg met en gebruikmakend van het netwerk van de opleider tot maximaal vier weken buiten de opleidingspraktijk ervaring opdoen in het gebied van geconstateerde lacunes. De aios kan bijvoorbeeld een week meelopen met een dermatoloog of oogarts.

Beoordeling van de competenties waarin de aios tekortschiet, vindt niet plaats bij dit extra onderwijs. Het resultaat wordt beoordeeld binnen de reguliere opleiding (huisartsopleider en eigen groepsbegeleiders). 

Keuzeprogramma's

  • Praktijkmanagement: Heb je ambitie om op korte termijn na het afronden van je opleiding een praktijk te starten? Wil je meer weten over de bedrijfskundige, beleidsmatige of managementkant van het huisartsenvak? Dan is dit keuzeprogramma 'Leidinggeven, ondernemen en managen in de huisartsenzorg' iets voor jou.
  • Aiodo (aios-docent)-traject: Een aios huisartsgeneeskunde is (eenmalig gedurende 4 weken) opleider van een 5de-jaars coassistent tijdens de laatste 6 maanden van het 3de jaar.