Kaderopleiding geestelijke gezondheidszorg

De kaderopleiding GGZ is een vervolgopleiding voor afgestudeerde, ervaren, huisartsen.

In januari 2019 zal er weer een nieuwe NHG-Kaderopleiding GGZ worden gestart.

Deze tweejarige opleiding wordt, in nauwe samenwerking met het NHG en de PsyHAG, door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG Groningen ontwikkeld en uitgevoerd,

Elke maand wordt één dag, op de donderdag, cursorisch onderwijs gegeven en vier keer is er een tweedaagse bijeenkomst (op donderdag en vrijdag). Om de reisafstand vanuit heel Nederland aanvaardbaar te maken, zullen de eendaagse bijeenkomsten in Zwolle plaatsvinden. De locatie van de tweedaagse bijeenkomsten wordt nog nader bekendgemaakt.

De opleiding bestaat uit een cursorisch gedeelte waarin kennis, denkmodellen en ‘tools’ aan bod komen. Daarnaast worden vaardigheden getraind in ggz-interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Ook worden vaardigheden geleerd in didactiek, strategische beleidsontwikkeling en supervisie verlenen aan praktijkondersteuners.

Van de deelnemers wordt zelfstudie verwacht waarin opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt en teruggekoppeld naar de opleidingsgroep. Het praktijkgedeelte bevat 2 projecten waarbij men kan kiezen uit 4 gebieden te weten: Beleid en Organisatie, Deskundigheidsbevordering, Psychologische interventies en Wetenschappelijke vorming. Men kan ook gezamenlijke projecten ontwikkelen in kleine groepen. De intervisiegroepen zijn bedoeld voor uitwisseling en reflectie op de opgedane praktijkervaringen.

Na aanmelding worden alle belangstellenden uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, waarbij we nader zullen ingaan op motivatie en wederzijdse verwachtingen.

Informatie kunt u opvragen bij de opleidingscoördinatoren: Marian Oud <.j.t.oud@home.nl en Ietje de Vries ietjeadevries@gmail.com. De kosten van deze twee jaar durende opleiding liggen tussen de 10.000 en 12.000 euro.

U kunt zich aanmelden bij Janny Stoppels. Haar e-mailadres is: j.stoppels@umcg.nl.