Intercity Netwerk

Netwerk umc’s  

Ten behoeve van de (door)ontwikkeling en het onderhoud van de data(base)-infrastructuur werkt de afdeling Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG intensief samen met vergelijkbare afdelingen van het  UMCU, AMC (locaties VUmc en AMC) en Maastricht UMC.
Deze samenwerkende registratienetwerken noemen we het Intercity Netwerk.
Naast het (door)ontwikkelen we de data(base)-infrastructuur wordt samengewerkt op het gebied van, kwaliteitsborging en data-exploitatie.
Elk van de genoemde instellingen beheert een eigen database, waarbij gebruik wordt gemaakt van hetzelfde onderliggende datamodel. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de genoemde instellingen, is het mogelijk om data vanuit meerdere databases te gebruiken voor specifieke onderzoeksvragen. Onderzoekers kunnen zo mogelijk beschikken over data van ongeveer een miljoen patiënten, wat ‘big data’-onderzoek beter mogelijk maakt.