Instructie voor docenten

Instructie docenten

 

  1. Geef aios en opleiders uitleg en wijs ze op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het op tijd en volledig invullen van het e-portfolio.
  2. In de eerste week van de stage maak je in je mailbox per aios of groep een submap. Hierin doe je alle verzoeken van de aios om beoordelingen en de mail waarmee je toegang krijgt tot het dossier.
  3. Je bekijkt het e-portfolio, waaronder in ieder geval alle laatste combels van de voorgaande stages ten einde voort te kunnen bouwen op de opleidingsgeschiedenis.
  4. Je beoordeelt de aios volgens het stramien van de opleidingsfase/stage. Als je een formulier hebt ingevuld verwijder je de mail met de link uit je map. De link waarmee je toegang tot het gehele dossier krijgt bewaar je zorgvuldig. Aan het einde van de opleidingsfase kun je deze link ook verwijderen en is je map dus leeg.
  5. In de Combel beoordeel je de wijze waarop de aios zijn leeractiviteiten, leerdoelen en beoordelingen organiseert (Competentie organiseren: organiseert beoordelingen, verslagen en andere informatie op zodanige wijze in e-portfolio dat deze eenvoudig en tijdig toegankelijk is voor derden). Bespreek het e-portfolio tijdens het voortgangsgesprek. Vraag de aios om aan de hand van de ingevulde checklist E-portfolio  verslag te doen van zijn/haar voortgang.  Op deze wijze krijg je inzicht in het leerproces van de aios en de stand van zaken van zijn/haar e-portfolio.
  6. Je accordeert de verslagen van aios over de voortgangsgesprekken en voorziet deze zo nodig van commentaar.
  7. In het laatste voortgangsgesprek van de stage bespreek je met de aios de volgende aspecten:  a. Welke leerdoelen de aios volgens jou mee moet nemen naar de volgende stage; b. Of er sprake is geweest van een normaal of afwijkend traject (met toelichting in geval van afwijkend traject); c. Of jij vindt dat er bijzondere eisen moeten worden gesteld aan een volgende stageplek. De aios beschrijft deze aspecten in  het gespreksverslag.
  8. Serieuze inhoudelijke twijfels over de voortgang van een aios koppel je direct en op eigen initiatief terug aan de teamleider.