Instructie voor alle opleiders

Instructie opleiders

  1. In de eerste week van de stage maak je in je mailbox per aios een submap. Hierin doe je alle verzoeken van de aios om beoordelingen en de mail waarmee je toegang krijgt tot het e-portfolio.
  2. Je bekijkt het e-portfolio, waaronder in ieder geval alle laatste combels van de voorgaande stages ten einde voort te kunnen bouwen op de opleidingsgeschiedenis.
  3. Je beoordeelt de aios volgens het stramien van jouw opleidingsfase/stage. Als je een formulier hebt ingevuld verwijder je de mail met de link uit je map. De link waarmee je toegang tot het gehele dossier krijgt bewaar je zorgvuldig. Aan het einde van de opleidingsfase kun je deze link ook verwijderen en is je map dus leeg.
  4. Je accordeert de verslagen van aios over jullie voortgangsgesprekken middels de uitnodiging voortgangsgesprek die je van de aios krijgt en voorziet deze zo nodig van commentaar.
  5. In de laatste combel (in het vak conclusies/afspraken met aios besproken) van de opleidingsfase/stage wordt (indien relevant) ten behoeve van de overdracht zichtbaar: a. Welke leerdoelen de aios volgens jou mee moet nemen naar de volgende stage; b. Of er sprake is geweest van een normaal of afwijkend traject (met toelichting in geval van afwijkend traject) c. Of jij vindt dat er bijzondere eisen moeten worden gesteld aan een volgende stageplek.
  6. Serieuze inhoudelijke twijfels over de voortgang van een aios koppel je direct (via mail, telefoon) en op eigen initiatief terug aan de groepsbegeleiders.
  7. In geval er sprake is van een discrepantie tussen LHK score en jouw inschatting van de medische kennis van de aios, dan benoem je dit expliciet in de (eerstvolgende) COMBEL onder de competentie Medisch Handelen.