Instructie voor aios

Instructie aios:

  1. Zodra het kan (zodra je je inloggegevens voor het e-portfolio en de benodigde mailadressen hebt): Verleen aan je opleider en aan je groepsbegeleiders toegang tot je e-portfolio voor de duur van je stage tot een half jaar er na. Je verdiept je in de beoordelings- en toetsmomenten voor jouw specifieke opleidingsfase en de formulieren die daarbij horen. Je bekijkt de instructiefilmpjes of de handleiding via de gebruikerssite (link is external).
  2. Gedurende de stage geef je bij je groepsbegeleider of opleider aan wanneer een formulier moet worden ingevuld en check je of dit tijdig gebeurt.
  3. Uiterlijk twee werkdagen na afloop van ieder voortgangsgesprek met opleider/groepsbegeleider maak je een kort verslag van maximaal 200 woorden. Dit voeg je toe aan je e-portfolio en je stuurt het naar je groepsbegeleider middels de link uitnodiging voortgangsgesprek.
  4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van je e-portfolio. Met behulp van het e-portfolio organiseer je je leeractiviteiten en bied je inzicht in je leerproces. Dat is van belang om je voortgang te kunnen toetsen. De eisen die gesteld worden aan de inhoud van je e-portfolio vind je op de website van Huisartsopleiding Groningen. Tijdens het voortgangsgesprek met je groepsbegeleider wordt de voortgang besproken aan de hand van de Combel én je e-portfolio. Gebruik als voorbereiding op je voortgangsgesprekken, de afvinklijst (zie Nestor of website eisen inhoud e-portfolio) om aan je groepsbegeleiders te laten zien hoe ver je bent. Aan het eind van de stages controleert de onderwijsmedewerker of je e-portfolio op orde is en rapporteert dit aan je groepsbegeleider met een cc aan de teamleider. In geval het niet op orde is, zul je door hen worden verzocht dit per omgaande in orde te maken. Zodra jouw e-portfolio dan compleet is, laat je dit per email weten aan de onderwijsmedewerker. De voortgangsbeslissing kan dan pas worden genomen. Hoe jij omgaat met het e-portfolio wordt door jouw groepsbegeleider beoordeeld in de Combel. (Competentie organiseren:  beoordelingen, verslagen en andere informatie op zodanige wijze in (e)portfolio dat deze eenvoudig en tijdig toegankelijk is voor derden). Wanneer je e-portfolio niet voldoet aan de eisen kan dit leiden tot een negatief voortgangsadvies.
  5. Afronden jaar 1 en 2: Uiterlijk de laatste werkdag van je eerste en je tweede jaar zijn alle noodzakelijke formulieren van de stage(s) ingevuld en maak je het formulier aan: voortgangsbeslissing hoofd. Je vult hier geen mailadres in, maar kiest uit een uitklapmenu de naam Carolien van Leeuwen. Een niet compleet e-portfolio kan leiden tot een voortgang onder voorwaarden.
  6. Afronden jaar 3:Uiterlijk vier weken voor je einddatum checkt de onderwijsmedewerker je e-portfolio op aanwezigheid van de benodigde formulieren. Let op: pas als je dossier op orde is kan de onderwijsmedewerker je registratie bij de RGS in werking zetten.